Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου MEDSAL (ΙΕΥΠ-Σίνδος) - 16/04/2020

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (Σίνδος) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «MEDSAL - Salinization of critical groundwater reserves in coastal Mediterranean areas: Identification, Risk Assessment and Sustainable Management with the use of integrated modelling and smart ICT tools», που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), μέσω του Προγράμματος PRIMA 2018 (κωδ.έργου PRIMA 2018-7)."

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

 

{pdf=https://lri.swri.gr/images/News/MEDSAL/20200421/PROSKLHSH_EKDHLOSHS_ENDIAFERONTOS_MEDSAL.pdf|100%|600|pdfjs} 

 

SWRI

ΕΛΓΟ

Login