Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LENSES (ΙΕΥΠ-ΣΙΝΔΟΣ) - 4/10/2021

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (Σίνδος) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου  “Learning and action alliances for Nexus environments in an uncertain future” και ακρωνύμιο LENSES (κωδικός PRIMA 2041)  που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος «PRIMA».

Ημερομηνία ανάρτησης: 4 Οκτωβρίου 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:30.

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

{pdf=https://lri.swri.gr/images/News/LENSES/20211004/PROSKLHSH_LENSES.pdf|100%|600|pdfjs}  

 

SWRI

ΕΛΓΟ

Login