Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ATLAS (ΙΕΥΠ-ΣΙΝΔΟΣ) – 7/9/2020

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (Σίνδος) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «ATLAS - Agricultural Interoperability and Analysis System», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αριθμός Συμβολαίου 857125).

Καταληκτική διαδικασία υποψήφια προτάσεις μέχρι την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:30.   

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

{pdf=https://lri.swri.gr/images/News/ATLAS/20200331/proskisi_ekdilosis_endiaferontos.pdf|100%|600|pdfjs}  

 

SWRI

ΕΛΓΟ

Login