Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ Ή ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΙΕΥΠ-ΣΙΝΔΟΣ) - 12/10/2021

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (Σίνδος) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και καταγραφής της ποσότητας (ποτάμια) και ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των επιφανειακών υδάτων της χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)».

Ημερομηνία ανάρτησης: 12 Οκτωβρίου 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:00.

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

{pdf=https://lri.swri.gr/images/News/EDP/20211012/ypaat_prosklisi.pdf|100%|600|pdfjs}  

 

SWRI

ΕΛΓΟ

Login