Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Αποδοχή του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης - 22/11/2021

Απόφαση ΔΣ

{pdf=https://lri.swri.gr/images/News/EDP/20211122/apodoxi_chemist.pdf|100%|600|pdfjs}

 

SWRI

ΕΛΓΟ

Login