Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Αποδοχή του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου ATLAS - 9/6/2020

Απόφαση ΔΣ - έργο ATLAS

{pdf=https://lri.swri.gr/images/News/Results/ATLAS_results.pdf|100%|600|pdfjs} 

 

SWRI

ΕΛΓΟ

Login