Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “Salinization of critical groundwater reserves in coastal Mediterranean area

 Μπορείτε να κατεβάσετε την προκύρηξη απο εδώ και την αίτηση απο εδώ.

SWRI

ΕΛΓΟ

Login