Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ονοματεπώνυμο και στοιχεία υπευθύνου:
Δρ. Δημήτρης Τριαντακωνσταντής

e-mail: trdimitrios@swri.gr
Τηλέφωνο: 210 2816974
Εσωτερικό: 312

 

Το Εργαστήριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεπισκόπησης πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες γεωχωρικές επεξεργασίες χρησιμοποιώντας τόσο ελεύθερα λογισμικά (QGIS, SNAP) όσο και λογισμικά επί πληρωμή (ArcGIS, ERDAS IMAGINE). Το Εργαστήριο, ως εθνικό εστιακό σημείο του Global Soil Partnership του FAO, έχει αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργασιών σε πολλές χώρες συμβάλλοντας τόσο στη δημιουργία εθνικών χαρτών (Global Salt-affected Map, Global Soil Organic Carbon Map, Global Soil Organic Carbon Sequestration Potential Map), όσο και στη δημιουργία διάφορων εφαρμογών στα πλαίσια προετοιμασίας ερευνητικών προτάσεων και υλοποίησης ερευνητικών έργων.

ΕΛΓΟ

Login