Υποδομές | swri.gr

Υποδομές και επιχειρησιακή ικανότητα

Το ΙΕΥΠ διαθέτει 3 εργαστήρια για αναλύσεις φυσικο-χημικών παραμέτρων εδάφους, νερού, φυτικών ιστών, 1 νέο εργαστήριο αναλύσεων υγρών/στερεών αποβλήτων και βιοτεχνολογικών εφαρμογών και 1 εργαστήριο γεωργικής μηχανολογίας, το οποίο είναι το μόνο στην Ελλάδα που παρέχει επίσημες πιστοποιήσεις γεωργικών παρελκόμενων για εφαρμογές γεωργίας ακριβείας. Το Ινστιτούτο παρέχει μία ευρεία λίστα αναλύσεων με διαπίστευση ISO 17025, καθώς και άλλες με ISO 9001.

 

Επίσης, διαθέτει 100 ιδιόκτητα στρέμματα πειραματικών αγρών, στόλο 9 οχημάτων (εκ των οποίων 3 παντός εδάφους), μία βάρκα 5 μέτρων για επιχειρήσεις σε υδάτινα περιβάλλοντα, εγκατεστημένους μετεωρολογικούς σταθμούς, 5 λυσίμετρα εξατμισοδιαπνοής, 3 θερμοκήπια, και ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά συστήματα τεχνητών υγροτόπων για επεξεργασία υγρών αποβλήτων στην Ελλάδα για πειραματικούς σκοπούς.

 

Παράλληλα, συμμετέχει στη λειτουργία του Υδρολογικού Παρατηρητηρίου του ποταμού Πηνειού σε συνεργασία με το Forschungszentrum Jülich, το οποίο είναι μέλος του εθνικού και παγκόσμιου δικτύου Μακροχρόνιας Έρευνας Οικοσυστημάτων (Long-Term Ecosystem Research - LTER), ενώ εποπτεύει και 2 τελευταίας γενιάς σταθμούς παρατήρησης στον ποταμό Αλιάκμονα.

 

Το ΙΕΥΠ είναι ιδιαίτερα ευέλικτο στην διεξαγωγή πειραμάτων εργαστηρίου και πιλοτικών εφαρμογών στο πεδίο. Επίσης, μπορεί να διεξάγει μεγάλης κλίμακας έρευνες ακόμα και σε εθνικό επίπεδο καθώς έχει αναπτύξει εδαφολογικούς χάρτες για μεγάλο μέρος των γεωργικών εκτάσεων σε εθνικό επίπεδο, ενώ είναι ένας εκ των αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης των Υδάτων στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Choose Theme Options
Predefined Color Skins