Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Image

Γνωστικό αντικείμενο: 
Μονάδα: Ερευνητική Μονάδα Σίνδου


e-mail: v.pisinaras@swri.gr
Τηλέφωνο: +30 2310 798790
Εσωτερικό: 220

Image
Όλα  Από το 2017
Παραθέσεις   920 489
h-index   17 15
i10-index 20 18

Δρ. Βασίλης Πισινάρας
Εντεταλμένος Ερευνητής

Image
Image
Image

Επισκόπηση μετρήσεων

 31  522 12 
Αριθμός Δημοσιέυσεων  Σύνολο Αναφορών 479 έγγραφα.   h-index. 

Image
Image
Image
Scopus
 1. Kourgialas N.N., Psarras G., Morianou G., Pisinaras V., Koubouris G., Digalaki N., Malliaraki S., Aggelaki K., Motakis G., Arampatzis G. Good Agricultural Practices Related to Water and Soil as a Means of Adaptation of Mediterranean Olive Growing to Extreme Climate-Water Conditions 2022 Sustainability (Switzerland) 14 20 13673 10.3390/su142013673 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85140586850&doi=10.3390%2fsu142013673&partnerID=40&md5=db47f091c45e0ed86db31d5ce2f75c1d 2-s2.0-85140586850
 2. Bogena H.R., Schrön M., Jakobi J., Ney P., Zacharias S., Andreasen M., Baatz R., Boorman D., Duygu M.B., Eguibar-Galán M.A., Fersch B., Franke T., Geris J., González Sanchis M., Kerr Y., Korf T., Mengistu Z., Mialon A., Nasta P., Nitychoruk J., Pisinaras V., Rasche D., Rosolem R., Said H., Schattan P., Zreda M., Achleitner S., Albentosa-Hernández E., Akyürek Z., Blume T., Del Campo A., Canone D., Dimitrova-Petrova K., Evans J.G., Ferraris S., Frances F., Gisolo D., Güntner A., Herrmann F., Iwema J., Jensen K.H., Kunstmann H., Lidón A., Looms M.C., Oswald S., Panagopoulos A., Patil A., Power D., Rebmann C., Romano N., Scheiffele L., Seneviratne S., Weltin G., Vereecken H. COSMOS-Europe: a European network of cosmic-ray neutron soil moisture sensors 2022 Earth System Science Data 14 3 1125 1151 10.5194/essd-14-1125-2022 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85126764630&doi=10.5194%2fessd-14-1125-2022&partnerID=40&md5=58dc017d10da353eeec001b3b9a699d5 2-s2.0-85126764630
 3. Kaffas K., Pisinaras V., Al Sayah M.J., Santopietro S., Righetti M. A USLE-based model with modified LS-factor combined with sediment delivery module for Alpine basins 2021 Catena 207 105655 10.1016/j.catena.2021.105655 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85112859082&doi=10.1016%2fj.catena.2021.105655&partnerID=40&md5=6cd146a308b7d58ebc4d40e53dfc01cb 2-s2.0-85112859082
 4. Skoulikidis N.T., Nikolaidis N.P., Panagopoulos A., Ficher-Kowalski M., Zogaris S., Petridis P., Pisinaras V., Efstathiou D., Petanidou T., Maneas G., Mihalopoulos N., Mimikou M. The LTER-Greece environmental observatory network: Design and initial achievements 2021 Water (Switzerland) 13 21 2971 10.3390/w13212971 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85117795437&doi=10.3390%2fw13212971&partnerID=40&md5=f8c7f2afbd3412aac07262a802631fa1 2-s2.0-85117795437
 5. Morianou G., Kourgialas N.N., Psarras G., Pisinaras V., Arambatzis G. Assessing desertification sensitivity map under climate change and agricultural practices scenarios: The island of Crete case study 2021 Water Science and Technology: Water Supply 21 6 2916 2934 10.2166/ws.2021.132 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85114905817&doi=10.2166%2fws.2021.132&partnerID=40&md5=41fa6f5e01d1e941a5f15ed5f4472eaa 2-s2.0-85114905817
 6. Tziritis E., Pisinaras V., Panagopoulos A., Arampatzis G. RIVA: a new proposed method for assessing intrinsic groundwater vulnerability 2021 Environmental Science and Pollution Research 28 6 7043 7067 10.1007/s11356-020-10872-3 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85092188258&doi=10.1007%2fs11356-020-10872-3&partnerID=40&md5=9c5e23798ecff2d3ee756642a76f3ce0 2-s2.0-85092188258
 7. Demertzi K., Pisinaras V., Lekakis E., Tziritis E., Babakos K., Aschonitis V. Assessing annual actual evapotranspiration based on climate, topography and soil in natural and agricultural ecosystems 2021 Climate 9 2 20 1 16 10.3390/cli9020020 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85099907328&doi=10.3390%2fcli9020020&partnerID=40&md5=d22b21eefa15e08dc80312f2804fc1f1 2-s2.0-85099907328
 8. Pisinaras V., Paraskevas C., Panagopoulos A. Investigating the effects of agricultural water management in a mediterranean coastal aquifer under current and projected climate conditions 2021 Water (Switzerland) 13 1 108 10.3390/w13010108 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85099517127&doi=10.3390%2fw13010108&partnerID=40&md5=b9cdff7734afe0c6be8d128434883d20 2-s2.0-85099517127
 9. Babakos K., Papamichail D., Tziachris P., Pisinaras V., Demertzi K., Aschonitis V. Assessing the robustness of pan evaporation models for estimating reference crop evapotranspiration during recalibration at local conditions 2020 Hydrology 7 3 62 1 17 10.3390/hydrology7030062 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85095803463&doi=10.3390%2fhydrology7030062&partnerID=40&md5=e27995b6a61468fd95bf9518c6d20b33 2-s2.0-85095803463
 10. Bogena H.R., Herrmann F., Jakobi J., Brogi C., Ilias A., Huisman J.A., Panagopoulos A., Pisinaras V. Monitoring of Snowpack Dynamics With Cosmic-Ray Neutron Probes: A Comparison of Four Conversion Methods 2020 Frontiers in Water 2 19 10.3389/frwa.2020.00019 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85106916414&doi=10.3389%2ffrwa.2020.00019&partnerID=40&md5=9a155de9fbc2f2d46d27d1e78d4ce8ad 2-s2.0-85106916414
 11. Doulgeris C., Pisinaras V., Argyroudi A., Tziritis E., Hatzigiannakis E., Panagopoulos A. Impacts on water level fluctuation in lake vegoritida: Insights for the historical and projected climate period 2020 Desalination and Water Treatment 194 358 368 10.5004/dwt.2020.25756 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85095820599&doi=10.5004%2fdwt.2020.25756&partnerID=40&md5=1f9b2f9623c704a7b73336a2857037e5 2-s2.0-85095820599
 12. Georgoulis I., Giantsis I.A., Lattos A., Pisinaras V., Feidantsis K., Michaelidis B., Delis G.A., Theodoridis A. The influence of climatic-oceanographic changes in aquaculture. A case review concerning mussel farming from Vistonikos Bay, Greece 2020 CEUR Workshop Proceedings 2761 51 61 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85097541236&partnerID=40&md5=fb204ec0bde38db748794b6293a55f15 2-s2.0-85097541236
 13. Tsakmakis I.D., Kokkos N.P., Gikas G.D., Pisinaras V., Hatzigiannakis E., Arampatzis G., Sylaios G.K. Evaluation of AquaCrop model simulations of cotton growth under deficit irrigation with an emphasis on root growth and water extraction patterns 2019 Agricultural Water Management 213 419 432 10.1016/j.agwat.2018.10.029 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85056192282&doi=10.1016%2fj.agwat.2018.10.029&partnerID=40&md5=d9da2a70e8e53ea8c20026915897bfa6 2-s2.0-85056192282
 14. Kalpakis V., Kokkos N., Pisinaras V., Sylaios G. An integrated coastal zone observatory at municipal level: the case of Kavala Municipality, NE Greece 2019 Journal of Coastal Conservation 23 1 149 162 10.1007/s11852-018-0646-5 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85052207040&doi=10.1007%2fs11852-018-0646-5&partnerID=40&md5=59bc82c538b06c38f4e7af1d640663cb 2-s2.0-85052207040
 15. Arampatzis G., Hatzigiannakis E., Pisinaras V., Kourgialas N., Psarras G., Kinigopoulou V., Panagopoulos A., Koubouris G. Soil water content and olive tree yield responses to soil management, irrigation, and precipitation in a hilly mediterranean area 2018 Journal of Water and Climate Change 9 4 672 678 10.2166/wcc.2018.224 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85061329145&doi=10.2166%2fwcc.2018.224&partnerID=40&md5=61d64d7ac61db2123128305b64ba6bc3 2-s2.0-85061329145
 16. Pisinaras V., Panagopoulos A., Herrmann F., Bogena H.R., Doulgeris C., Ilias A., Tziritis E., Wendland F. Hydrologic and geochemical research at pinios hydrologic observatory: Initial results 2018 Vadose Zone Journal 17 1 180102 10.2136/vzj2018.05.0102 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85056516684&doi=10.2136%2fvzj2018.05.0102&partnerID=40&md5=e58467ff561a9f5bbe6ebf1952eb3c2d 2-s2.0-85056516684
 17. Tsakmakis I., Kokkos N., Pisinaras V., Papaevangelou V., Hatzigiannakis E., Arampatzis G., Gikas G.D., Linker R., Zoras S., Evagelopoulos V., Tsihrintzis V.A., Battilani A., Sylaios G. Operational Precise Irrigation for Cotton Cultivation through the Coupling of Meteorological and Crop Growth Models 2017 Water Resources Management 31 1 563 580 10.1007/s11269-016-1548-7 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84995803129&doi=10.1007%2fs11269-016-1548-7&partnerID=40&md5=717636d78d4705fb49ef2e78b645ad02 2-s2.0-84995803129
 18. Panagopoulos A., Arampatzis G., Tziritis E., Pisinaras V., Herrmann F., Kunkel R., Wendland F. Assessment of climate change impact in the hydrological regime of River Pinios Basin, central Greece 2016 Desalination and Water Treatment 57 5 2256 2267 10.1080/19443994.2014.984926 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84953839897&doi=10.1080%2f19443994.2014.984926&partnerID=40&md5=95e7ff715ff18c19978912522d8eb0f2 2-s2.0-84953839897
 19. Pisinaras V., Polychronis C., Gemitzi A. Intrinsic groundwater vulnerability determination at the aquifer scale: a methodology coupling travel time estimation and rating methods 2016 Environmental Earth Sciences 75 1 85 1 12 10.1007/s12665-015-4965-7 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84952311441&doi=10.1007%2fs12665-015-4965-7&partnerID=40&md5=0b042f21f6b51ff6d35045dc8be1593b 2-s2.0-84952311441
 20. Groenendijk P., Heinen M., Klammler G., Fank J., Kupfersberger H., Pisinaras V., Gemitzi A., Peña-Haro S., García-Prats A., Pulido-Velazquez M., Perego A., Acutis M., Trevisan M. Performance assessment of nitrate leaching models for highly vulnerable soils used in low-input farming based on lysimeter data 2014 Science of the Total Environment 499 463 480 10.1016/j.scitotenv.2014.07.002 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84921806121&doi=10.1016%2fj.scitotenv.2014.07.002&partnerID=40&md5=b4fd9d5dc044e096772cdd7e9a6140d2 2-s2.0-84921806121
 21. Pisinaras V., Wei Y., Bärring L., Gemitzi A. Conceptualizing and assessing the effects of installation and operation of photovoltaic power plants on major hydrologic budget constituents 2014 Science of the Total Environment 493 239 250 10.1016/j.scitotenv.2014.05.132 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84902482024&doi=10.1016%2fj.scitotenv.2014.05.132&partnerID=40&md5=7ae6e5d8a37ab1631a491c7cd34e5102 2-s2.0-84902482024
 22. Pisinaras V., Petalas C., Tsihrintzis V.A., Karatzas G.P. Integrated modeling as a decision-aiding tool for groundwater management in a Mediterranean agricultural watershed 2013 Hydrological Processes 27 14 1973 1987 10.1002/hyp.9331 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84879885411&doi=10.1002%2fhyp.9331&partnerID=40&md5=acbc75101e4ffe7a00075275c54155c1 2-s2.0-84879885411
 23. Boskidis I., Pisinaras V., Petalas C., Tsihrintzis V.A. Monitoring and modeling of two alluvial aquifers in lower Nestos river basin, Northern Greece 2012 Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering 47 12 1849 1868 10.1080/10934529.2012.689552 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84863732464&doi=10.1080%2f10934529.2012.689552&partnerID=40&md5=f7286de73966429e68e80e5bdf1afc40 2-s2.0-84863732464
 24. Boskidis I., Gikas G.D., Pisinaras V., Tsihrintzis V.A. Spatial and temporal changes of water quality, and SWAT modeling of Vosvozis river basin, North Greece 2010 Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering 45 11 1421 1440 10.1080/10934529.2010.500936 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-78649751943&doi=10.1080%2f10934529.2010.500936&partnerID=40&md5=af777f1b02b3847c93f8f86e2f01789c 2-s2.0-78649751943
 25. Pisinaras V., Tsihrintzis V.A., Petalas C., Ouzounis K. Erratum: Soil salinization in the agricultural lands of Rhodope District, northeastern Greece (Environmental Monitoring and Assessment DOI: 10.1007/s10661-009-0986-6) 2010 Environmental Monitoring and Assessment 166 1-4 689 10.1007/s10661-009-1253-6 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77954144230&doi=10.1007%2fs10661-009-1253-6&partnerID=40&md5=7e50a36f31db30269498ac81ef0bfb81 2-s2.0-77954144230
 26. Pisinaras V., Tsihrintzis V.A., Petalas C., Ouzounis K. Soil salinization in the agricultural lands of Rhodope District, northeastern Greece 2010 Environmental Monitoring and Assessment 166 1-4 79 94 10.1007/s10661-009-0986-6 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77954142917&doi=10.1007%2fs10661-009-0986-6&partnerID=40&md5=a30c506ab1c1f24b1fd02c15e373f4ac 2-s2.0-77954142917
 27. Pisinaras V., Petalas C., Gikas G.D., Gemitzi A., Tsihrintzis V.A. Hydrological and water quality modeling in a medium-sized basin using the Soil and Water Assessment Tool (SWAT) 2010 Desalination 250 1 274 286 10.1016/j.desal.2009.09.044 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-71849100692&doi=10.1016%2fj.desal.2009.09.044&partnerID=40&md5=00da53d5ed6cb92266a774229fc06570 2-s2.0-71849100692
 28. Petalas C., Pisinaras V., Gemitzi A., Tsihrintzis V.A., Ouzounis K. Current conditions of saltwater intrusion in the coastal Rhodope aquifer system, northeastern Greece 2009 Desalination 237 1-3 22 41 10.1016/j.desal.2007.12.020 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-58149204033&doi=10.1016%2fj.desal.2007.12.020&partnerID=40&md5=9e7c0030f158a72099d4c93c6396d521 2-s2.0-58149204033
 29. Gemitzi A., Petalas C., Pisinaras V., Tsihrintzis V.A. Spatial prediction of nitrate pollution in groundwaters using neural networks and GIS: An application to South Rhodope aquifer (Thrace, Greece) 2009 Hydrological Processes 23 3 372 383 10.1002/hyp.7143 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-61749091397&doi=10.1002%2fhyp.7143&partnerID=40&md5=4682fcdfa5e1b31ff51bf15ad1c802a4 2-s2.0-61749091397
 30. Pisinaras V., Petalas C., Tsihrintzis V.A., Zagana E. A groundwater flow model for water resources management in the Ismarida plain, North Greece 2007 Environmental Modeling and Assessment 12 2 75 89 10.1007/s10666-006-9040-z https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-34147199716&doi=10.1007%2fs10666-006-9040-z&partnerID=40&md5=999a708068bdd08da655ad2374a79e17 2-s2.0-34147199716
 31. Gemitzi A., Petalas C., Tsihrintzis V.A., Pisinaras V. Assessment of groundwater vulnerability to pollution: A combination of GIS, fuzzy logic and decision making techniques 2006 Environmental Geology 49 5 653 673 10.1007/s00254-005-0104-1 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-33344470211&doi=10.1007%2fs00254-005-0104-1&partnerID=40&md5=8dec24d24e906c98399085b81a9c99bc 2-s2.0-33344470211

ΕΛΓΟ

Login