Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Image

Γνωστικό αντικείμενο: 
Τμήμα:Τμήμα Εδαφολοφίας Αθηνών


e-mail: s.euthimiadou@swri.gr
Τηλέφωνο: +30 210 2816974
Εσωτερικό: 314

Image
Όλα  Από το 2017
Παραθέσεις   
h-index   
i10-index   

Δρ. Ασπασία Ευθυμιάδου
Κύρια Ερευνητής

Image
Image
Image

Επισκόπηση μετρήσεων

 65  887 15 
Αριθμός Δημοσιέυσεων Σύνολο Αναφορών 797 έγγραφα.   h-index. 

Image
Image
Image
Scopus
 1. Katsenios N., Andreou V., Sparangis P., Djordjevic N., Giannoglou M., Chanioti S., Kasimatis C.-N., Kakabouki I., Leonidakis D., Danalatos N., Katsaros G., Efthimiadou A. Assessment of plant growth promoting bacteria strains on growth, yield and quality of sweet corn 2022 Scientific Reports 12 1 11598 10.1038/s41598-022-16044-2 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85133705896&doi=10.1038%2fs41598-022-16044-2&partnerID=40&md5=c4cf72e526bd5b70168e2a40335f8bb3 2-s2.0-85133705896
 2. Xydis G.A., Efthimiadou A., Ucal M. Food to Grid: Developing a Multi-Value renewable energy investment ecosystem 2022 Energy Conversion and Management 266 115850 10.1016/j.enconman.2022.115850 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85131519728&doi=10.1016%2fj.enconman.2022.115850&partnerID=40&md5=419e3869d73e951e4920eec66238da0d 2-s2.0-85131519728
 3. Kordatzaki G., Katsenios N., Giannoglou M., Andreou V., Chanioti S., Katsaros G., Savvas D., Efthimiadou A. Effect of foliar and soil application of plant growth promoting bacteria on kale production and quality characteristics 2022 Scientia Horticulturae 301 111094 10.1016/j.scienta.2022.111094 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85127776511&doi=10.1016%2fj.scienta.2022.111094&partnerID=40&md5=cf8d1531217e4bc3f2cb666e9310aafa 2-s2.0-85127776511
 4. Kasimatis C.-N., Psomakelis E., Katsenios N., Katsenios G., Papatheodorou M., Vlachakis D., Apostolou D., Efthimiadou A. Implementation of a decision support system for prediction of the total soluble solids of industrial tomato using machine learning models 2022 Computers and Electronics in Agriculture 193 106688 10.1016/j.compag.2022.106688 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85122635918&doi=10.1016%2fj.compag.2022.106688&partnerID=40&md5=626afe21f2e68aba12fa96b440699d99 2-s2.0-85122635918
 5. Kakabouki I., Beslemes D., Tigka E.L., Roussis I., Mavroeidis A., Kouneli V., Katsenios N., Efthimiadou A., Karydogianni S., Kosma C., Zotos A., Triantafyllidis V. Performance of fourteen genotypes of durum wheat under Eastern Mediterranean conditions 2022 Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 50 1 12682 10.15835/nbha50112682 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85128836569&doi=10.15835%2fnbha50112682&partnerID=40&md5=ed3d8cfebefd28e0f1f2f5242674f583 2-s2.0-85128836569
 6. PAPAKONSTANTINOU E., DRAGOUMANI K., EFTHIMIADOU A., PALAIOGEORGOU A.M., PIEROULI K., MITSIS T., CHROUSOS G.P., BACOPOULOU F., VLACHAKIS D. Haematological malignancies implications during the times of the covid-19 pandemic (review) 2021 Oncology Letters 22 6 856 10.3892/ol.2021.13117 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85119483042&doi=10.3892%2fol.2021.13117&partnerID=40&md5=c44b79a4bc5028cd49bef0ffa84c5319 2-s2.0-85119483042
 7. Kakabouki I., Tataridas A., Mavroeidis A., Kousta A., Roussis I., Katsenios N., Efthimiadou A., Papastylianou P. Introduction of alternative crops in the Mediterranean to satisfy EU Green Deal goals. A review 2021 Agronomy for Sustainable Development 41 6 71 10.1007/s13593-021-00725-9 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85117787922&doi=10.1007%2fs13593-021-00725-9&partnerID=40&md5=dc1752454c2cb550b7d0649c89860dd2 2-s2.0-85117787922
 8. Perambalam L., Avgoustaki D.D., Efthimiadou A., Liu Y., Wang Y., Ren M., Petridis A., Xydis G. How young consumers perceive vertical farming in the nordics. Is the market ready for the coming boom? 2021 Agronomy 11 11 2128 10.3390/agronomy11112128 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85118176695&doi=10.3390%2fagronomy11112128&partnerID=40&md5=e1c018e9ce29701288125f0def359d03 2-s2.0-85118176695
 9. Katsenios N., Andreou V., Sparangis P., Djordjevic N., Giannoglou M., Chanioti S., Stergiou P., Xanthou M.-Z., Kakabouki I., Vlachakis D., Djordjevic S., Katsaros G., Efthimiadou A. Evaluation of plant growth promoting bacteria strains on growth, yield and quality of industrial tomato 2021 Microorganisms 9 10 2099 10.3390/microorganisms9102099 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85116307755&doi=10.3390%2fmicroorganisms9102099&partnerID=40&md5=184487d08a646faec02e8e996f6d5989 2-s2.0-85116307755
 10. Kakabouki I., Mavroeidis A., Tataridas A., Roussis I., Katsenios N., Efthimiadou A., Tigka E.L., Karydogianni S., Zisi C., Folina A., Bilalis D. Reintroducing flax (Linum usitatissimum l.) to the mediterranean basin: The importance of nitrogen fertilization 2021 Plants 10 9 1758 10.3390/plants10091758 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85113770733&doi=10.3390%2fplants10091758&partnerID=40&md5=99934e77209587728a66c2e188ec9515 2-s2.0-85113770733
 11. Katsenios N., Christopoulos M.V., Kakabouki I., Vlachakis D., Kavvadias V., Efthimiadou A. Effect of pulsed electromagnetic field on growth, physiology and postharvest quality of kale (Brassica oleracea), wheat (triticum durum) and spinach (spinacia oleracea) microgreens 2021 Agronomy 11 7 1364 10.3390/agronomy11071364 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85110359047&doi=10.3390%2fagronomy11071364&partnerID=40&md5=9aad72fca7828b0288e649c1abe4ea5e 2-s2.0-85110359047
 12. Kakabouki I., Mavroeidis A., Tataridas A., Kousta A., Efthimiadou A., Karydogianni S., Katsenios N., Roussis I., Papastylianou P. Effect of rhizophagus irregularis on growth and quality of cannabis sativa seedlings 2021 Plants 10 7 1333 10.3390/plants10071333 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85108838002&doi=10.3390%2fplants10071333&partnerID=40&md5=6b9febbb3d2a0a79f128179450802eb1 2-s2.0-85108838002
 13. Golfinopoulou R., Papageorgiou L., Efthimiadou A., Bacopoulou F., Chrousos G.P., Eliopoulos E., Vlachakis D. Clinical Genomic, phenotype and epigenetic insights into the pathology, autoimmunity and weight management of patients with Myasthenia Gravis (Review) 2021 Molecular Medicine Reports 24 1 512 10.3892/mmr.2021.12151 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85106466033&doi=10.3892%2fmmr.2021.12151&partnerID=40&md5=7ec0d029acddc4b3334e701d901a58d2 2-s2.0-85106466033
 14. Katsenios N., Sparangis P., Leonidakis D., Katsaros G., Kakabouki I., Vlachakis D., Efthimiadou A. Effect of genotype × environment interaction on yield of maize hybrids in greece using ammi analysis 2021 Agronomy 11 3 479 10.3390/agronomy11030479 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85108814480&doi=10.3390%2fagronomy11030479&partnerID=40&md5=1971141694bf22f3d04a5a209fefbbeb 2-s2.0-85108814480
 15. Folina A., Tataridas A., Mavroeidis A., Kousta A., Katsenios N., Efthimiadou A., Travlos I.S., Roussis I., Darawsheh M.K., Papastylianou P., Kakabouki I. Evaluation of various nitrogen indices in n-fertilizers with inhibitors in field crops: A review 2021 Agronomy 11 3 418 10.3390/agronomy11030418 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85108658639&doi=10.3390%2fagronomy11030418&partnerID=40&md5=61608719ac0c66b2ac2591338e29f5ef 2-s2.0-85108658639
 16. Giannoglou M., Xanthou Z.-M., Chanioti S., Stergiou P., Christopoulos M., Dimitrakellis P., Efthimiadou, Gogolides, Katsaros G. Effect of cold atmospheric plasma and pulsed electromagnetic fields on strawberry quality and shelf-life 2021 Innovative Food Science and Emerging Technologies 68 102631 10.1016/j.ifset.2021.102631 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85100439868&doi=10.1016%2fj.ifset.2021.102631&partnerID=40&md5=bc029b5d4f7a511e62c23bffdbf66d69 2-s2.0-85100439868
 17. Giannoglou M., Dimitrakellis P., Efthimiadou Α., Gogolides Ε., Katsaros G. Comparative Study on the Effect of Cold Atmospheric Plasma, Ozonation, Pulsed Electromagnetic Fields and High-Pressure Technologies on Sea Bream Fillet Quality Indices and Shelf Life 2021 Food Engineering Reviews 13 1 175 184 10.1007/s12393-020-09248-7 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85089093483&doi=10.1007%2fs12393-020-09248-7&partnerID=40&md5=e9746462cf39075afe3b22dd60f5572c 2-s2.0-85089093483
 18. Katsenios N., Sparangis P., Chanioti S., Giannoglou M., Leonidakis D., Christopoulos M.V., Katsaros G., Efthimiadou A. Genotype × environment interaction of yield and grain quality traits of maize hybrids in Greece 2021 Agronomy 11 2 357 10.3390/agronomy11020357 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85108953845&doi=10.3390%2fagronomy11020357&partnerID=40&md5=f6d2ab88e2e78d3ef944b47d4b14af32 2-s2.0-85108953845
 19. Triantakonstantis D., Katsenios N., Sparangis P., Efthimiadou A., Papadopoulou Z. Use of GPS, remote sensing imagery, and GIS in soil organic carbon mapping 2021 GPS and GNSS Technology in Geosciences 351 369 10.1016/B978-0-12-818617-6.00022-6 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85138340677&doi=10.1016%2fB978-0-12-818617-6.00022-6&partnerID=40&md5=9fd7ab804623451cf8a1f603b7550908 2-s2.0-85138340677
 20. Kakabouki I., Folina A., Efthimiadou A., Karydogianni S., Zisi C., Kouneli V., Kapsalis N.C., Katsenios N., Travlos I. Evaluation of processing tomato pomace after composting on soil properties, yield, and quality of processing tomato in greece 2021 Agronomy 11 1 88 10.3390/agronomy11010088 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85108866353&doi=10.3390%2fagronomy11010088&partnerID=40&md5=c0c28bde64b509ab0e658608fba31491 2-s2.0-85108866353
 21. Chanioti S., Katsenios N., Efthimiadou A., Stergiou P., Xanthou Z.M., Giannoglou M., Dimitrakellis P., Gogolides E., Katsaros G. Pre-sowing treatment of maize seeds by cold atmospheric plasma and pulsed electromagnetic fields: Effect on plant and kernels characteristics 2021 Australian Journal of Crop Science 15 2 251 259 10.21475/ajcs.21.15.02.p2932 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85103091893&doi=10.21475%2fajcs.21.15.02.p2932&partnerID=40&md5=4f706016ab124648ed35020262f03761 2-s2.0-85103091893
 22. VLACHAKIS D., MITSIS T., NICOLAIDES N., EFTHIMIADOU A., GIANNAKAKIS A., BACOPOULOU F., CHROUSOS G.P. Functions, pathophysiology and current insights of exosomal endocrinology (Review) 2021 Molecular Medicine Reports 23 1 e11664 10.3892/mmr.2020.11664 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85095868822&doi=10.3892%2fmmr.2020.11664&partnerID=40&md5=618c124d826ff18927570f8069086b0e 2-s2.0-85095868822
 23. Efthimiadou A., Katsenios N., Chanioti S., Giannoglou M., Djordjevic N., Katsaros G. Effect of foliar and soil application of plant growth promoting bacteria on growth, physiology, yield and seed quality of maize under Mediterranean conditions 2020 Scientific Reports 10 1 21060 10.1038/s41598-020-78034-6 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85097064304&doi=10.1038%2fs41598-020-78034-6&partnerID=40&md5=713e3dc320954f7a062564f1e3c6dbba 2-s2.0-85097064304
 24. Vlachakis D., Papakonstantinou E., Efthimiadou A., Bacopoulou F., Goulielmos G., Chrousos G.P., Eliopoulos E. Ancestral cancer genes shaping evo-devo: An integrated biochemical and computational approach (Review) 2020 World Academy of Sciences Journal 2 4 7 10.3892/wasj.2020.48 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85106520692&doi=10.3892%2fwasj.2020.48&partnerID=40&md5=ccbeebce93c86fc01479ac5bf7410db4 2-s2.0-85106520692
 25. Kakabouki I., Folina A., Karydogianni S., Zisi C., Efthimiadou A. The effect of nitrogen fertilization on root characteristics of camelina sativa L. In greenhouse pots 2020 Agronomy Research 18 3 2060 2068 10.15159/AR.20.178 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85097235129&doi=10.15159%2fAR.20.178&partnerID=40&md5=ea4ebaeeef6abac0d35f54b50329ceef 2-s2.0-85097235129
 26. Kakabouki I., Efthimiadou A., Folina A., Zisi C., Karydogianni S. Effect of different tomato pomace compost as organic fertilizer in sweet maize crop 2020 Communications in Soil Science and Plant Analysis 51 22 2858 2872 10.1080/00103624.2020.1853148 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85096931732&doi=10.1080%2f00103624.2020.1853148&partnerID=40&md5=4544efabeb11aae9db140b30a09314e5 2-s2.0-85096931732
 27. KATSENIOS N., SPARANGIS P., KAKABOUKI I., EFTHIMIADOU A. Influence of pulsed electromagnetic field as a pre-sowing treatment on germination, plant growth and yield of broad beans 2020 Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 48 3 1398 1412 10.15835/nbha48311989 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85094914383&doi=10.15835%2fnbha48311989&partnerID=40&md5=d6c79aa43c9c8ae308ccd9ef130eb4b3 2-s2.0-85094914383
 28. Mitsis T., Efthimiadou A., Bacopoulou F., Vlachakis D., Chrousos G.P., Eliopoulos E. Transcription factors and evolution: An integral part of gene expression (Review) 2020 World Academy of Sciences Journal 2 1 3 8 10.3892/wasj.2020.32 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85089835133&doi=10.3892%2fwasj.2020.32&partnerID=40&md5=1634fc1f24f3e54c90dbc81622cfdd6b 2-s2.0-85089835133
 29. Mitsis T., Papageorgiou L., Efthimiadou A., Bacopoulou F., Vlachakis D., Chrousos G.P., Eliopoulos E. A comprehensive structural and functional analysis of the ligand binding domain of the nuclear receptor superfamily reveals highly conserved signaling motifs and two distinct canonical forms through evolution 2019 World Academy of Sciences Journal 1 6 264 274 10.3892/wasj.2020.30 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85095870052&doi=10.3892%2fwasj.2020.30&partnerID=40&md5=28ce829846620169e6297045fa2bae96 2-s2.0-85095870052
 30. Katsenios N., Roussis I.E., Efthimiadou A., Kakabouki I., Bilalis D. Seed treatment techniques to improve germination of wild asparagus (Asparagus acutifolius L.), a potential new crop 2019 Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 47 3 995 1000 10.15835/nbha47311554 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85071157396&doi=10.15835%2fnbha47311554&partnerID=40&md5=c9532dc091a3390fa707da34b8829c41 2-s2.0-85071157396
 31. Katsenios N., Bilalis D., Efthimiadou A., Aivalakis G., Nikolopoulou A.-E., Karkanis A., Travlos I. Role of pulsed electromagnetic field on enzyme activity, germination, plant growth and yield of durum wheat 2016 Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 6 152 158 10.1016/j.bcab.2016.03.010 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84987816179&doi=10.1016%2fj.bcab.2016.03.010&partnerID=40&md5=eb54a1e74364f4c66eb1c6e503eeae12 2-s2.0-84987816179
 32. Bilalis D., Karkanis A., Savvas D., Kontopoulou C.-K., Efthimiadou A. Effects of fertilization and salinity on weed flora in common bean (Phaseolus vulgaris L.) grown following organic or conventional cultural practices 2014 Australian Journal of Crop Science 8 2 178 182 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84894054272&partnerID=40&md5=5726648bf1540f277e5e6e0e99d09426 2-s2.0-84894054272
 33. Efthimiadou A., Katsenios N., Karkanis A., Papastylianou P., Triantafyllidis V., Travlos I., Bilalis D.J. Effects of presowing pulsed electromagnetic treatment of tomato seed on growth, yield, and lycopene content 2014 Scientific World Journal 2014 369745 10.1155/2014/369745 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84904655767&doi=10.1155%2f2014%2f369745&partnerID=40&md5=59c1bb1017ffae12a38bbd46a3696fb3 2-s2.0-84904655767
 34. Bilalis D., Tzortzi I., Vavoulidou E., Karkanis A., Emmanouel N., Efthimiadou A., Katsenios N., Patsiali S., Dellaporta L. Effects of aluminum and moisture levels on aluminum bioaccumulation and protein content in the earthworm octodrilus complanatus 2013 Journal of Soil Science and Plant Nutrition 13 4 845 854 10.4067/S0718-95162013005000067 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84892893541&doi=10.4067%2fS0718-95162013005000067&partnerID=40&md5=ac51fed4ab2c5eb9204945473a12b2e1 2-s2.0-84892893541
 35. Vitoratos A., Bilalis D., Karkanis A., Efthimiadou A. Antifungal Activity of Plant Essential Oils Against Botrytis cinerea, Penicillium italicum and Penicillium digitatum 2013 Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 41 1 86 92 10.15835/nbha4118931 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84880380507&doi=10.15835%2fnbha4118931&partnerID=40&md5=25e7519d3f65992ce348e1830ce60976 2-s2.0-84880380507
 36. Bilalis D., Kamariari P., Karkanis A., Efthimiadou A., Zorpas A., KAkabouki I. Energy inputs, output and productivity in organic and conventional maize and tomato production, under mediterranean conditions 2013 Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 41 1 190 194 10.15835/nbha4119081 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84880359064&doi=10.15835%2fnbha4119081&partnerID=40&md5=ce72d02309eda4eebbf66b7b684ca78f 2-s2.0-84880359064
 37. Bilalis D.J., Katsenios N., Efthimiadou A., Karkanis A., Khah E.M., Mitsis T. Magnetic field pre-sowing treatment as an organic friendly technique to promote plant growth and chemical elements accumulation in early stages of cotton 2013 Australian Journal of Crop Science 7 1 46 50 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84874698887&partnerID=40&md5=901521fea4ba7cbafe37eb97769182b5 2-s2.0-84874698887
 38. Tsiros I.X., Efthimiadou A.P., Hoffman M.E., Tseliou A. Summer thermal environment and human comfort in public outdoor urban spaces in a mediterranean climate (athens) 2012 Proceedings - 28th International PLEA Conference on Sustainable Architecture + Urban Design: Opportunities, Limits and Needs - Towards an Environmentally Responsible Architecture, PLEA 2012 6 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84886799992&partnerID=40&md5=7677b2afdf1ce234157b4344bafc4363 2-s2.0-84886799992
 39. Karkanis A., Bilalis D., Efthimiadou A., Katsenios N. Comparison between conventional and organic weed management: Growth and yield of leek (Allium porrum L.) 2012 Horticultural Science 39 2 81 88 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84886624518&partnerID=40&md5=a764cc52b0b0ca46b6cd3b7242638587 2-s2.0-84886624518
 40. Karkanis A., Bilalis D., Efthimiadou A., Katsenios N. The critical period for weed competition in parsley (Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill) in Mediterranean areas 2012 Crop Protection 42 268 272 10.1016/j.cropro.2012.07.003 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84867201750&doi=10.1016%2fj.cropro.2012.07.003&partnerID=40&md5=183caa57941d465da35ca70bd93a81b3 2-s2.0-84867201750
 41. Efthimiadou A., Karkanis A., Bilalis D., Katsenios N. Cultivation of cow cockle (Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert): An industrial-medicinal weed 2012 Industrial Crops and Products 40 1 307 311 10.1016/j.indcrop.2012.03.033 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84859799068&doi=10.1016%2fj.indcrop.2012.03.033&partnerID=40&md5=57f9f5d1f3fe42f82a850c239a21462f 2-s2.0-84859799068
 42. Efthimiadou A., Froud-Williams R.J., Eleftherohorinos I., Karkanis A., Bilalis D.J. Effects of organic and inorganic amendments on weed management in sweet maize 2012 International Journal of Plant Production 6 3 291 307 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84866480324&partnerID=40&md5=70e12dfb0b04fca1123ea08d041213cb 2-s2.0-84866480324
 43. Bilalis D., Karkanis A., Sidiras N., Travlos I., Efthimiadou A., Thomopoulos P., Kakabouki I. Maize and legumes root growth and yield as influenced by organic fertilization, under mediterranean environmental conditions 2012 Romanian Agricultural Research 29 211 217 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84883623067&partnerID=40&md5=f39b8026cde47582e949df2aca88a061 2-s2.0-84883623067
 44. Bilalis D., Triantafyllidis V., Karkanis A., Efthimiadou A., KakaboukI I. Effect of tillage system and rimsulfuron application on weed flora, arbuscular mycorrhizal (AM) root colonization and yield of maize (Zea mays L.) 2012 Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 40 2 73 79 10.15835/nbha4028218 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84869078848&doi=10.15835%2fnbha4028218&partnerID=40&md5=b4a183819359e69c1eabb9952299c8b0 2-s2.0-84869078848
 45. Bilalis D.J., Katsenios N., Efthimiadou A., Karkanis A. Pulsed electromagnetic field: An organic compatible method to promote plant growth and yield in two corn types 2012 Electromagnetic Biology and Medicine 31 4 333 343 10.3109/15368378.2012.661699 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84868711853&doi=10.3109%2f15368378.2012.661699&partnerID=40&md5=d03fe2ae31db5e955f45b77b29596fb6 2-s2.0-84868711853
 46. Karkanis A., Bilalis D., Efthimiadou A., Katsenios N. Effects of field bindweed (Convolvulus arvensis L.) and powdery mildew [Leveillula táurica (Lev.) Arn.] on pepper growth and yield - Short communication 2012 Horticultural Science 39 3 135 138 10.17221/213/2011-hortsci https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84866116883&doi=10.17221%2f213%2f2011-hortsci&partnerID=40&md5=a8f42a7ae122653fe65ef3df034a4084 2-s2.0-84866116883
 47. Bilalis D.J., Katsenios N., Efthimiadou A., Karkanis A., Efthimiadis P. Investigation of pulsed electromagnetic field as a novel organic pre-sowing method on germination and initial growth stages of cotton 2012 Electromagnetic Biology and Medicine 31 2 143 150 10.3109/15368378.2011.624660 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84860440681&doi=10.3109%2f15368378.2011.624660&partnerID=40&md5=a79a0d376341968d24adcde66b685755 2-s2.0-84860440681
 48. Bilalis D., Katsenios N., Efthimiadou A., Efthimiadis P., Karkanis A. Pulsed electromagnetic fields effect in oregano rooting and vegetative propagation: A potential new organic method 2012 Acta Agriculturae Scandinavica Section B: Soil and Plant Science 62 1 94 99 10.1080/09064710.2011.570374 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84858960364&doi=10.1080%2f09064710.2011.570374&partnerID=40&md5=b8efc2a0312b29ec4400d24c3b55dd1b 2-s2.0-84858960364
 49. Bilalis D., Karkanis A., Pantelia A., Patsiali S., Konstantas A., Efthimiadou A. Weed populations are affected by tillage systems and fertilization practices in organic flax (Linum usitatissimum L.) crop 2012 Australian Journal of Crop Science 6 1 157 163 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84856594338&partnerID=40&md5=f143d0963b085fe8f426b4aa5c0c3ae7 2-s2.0-84856594338
 50. Karkanis A., Bilalis D., Efthimiadou A. Cultivation of milk thistle (Silybum marianum L. Gaertn.), a medicinal weed 2011 Industrial Crops and Products 34 1 825 830 10.1016/j.indcrop.2011.03.027 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79959315988&doi=10.1016%2fj.indcrop.2011.03.027&partnerID=40&md5=8300efa072d6626f9d21e0234e134d35 2-s2.0-79959315988
 51. Karkanis A., Bilalis D., Efthimiadou A. Architectural plasticity, photosynthesis and growth responses of velvetleaf (Abutilon theophrasti Medicus) plants to water stress in a semi-arid environment 2011 Australian Journal of Crop Science 5 4 369 374 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79955966612&partnerID=40&md5=f0c68a7f747082c96d32041c5126d698 2-s2.0-79955966612
 52. Mitsis T., Efthimiadou A., Bilalis D.J., Danalatos N.G., Efthimiadis P., Konstantas A. Maximizing oilseed rape's yield by glyphosate under Mediterranean conditions 2011 Industrial Crops and Products 33 2 544 548 10.1016/j.indcrop.2010.11.017 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-78651483341&doi=10.1016%2fj.indcrop.2010.11.017&partnerID=40&md5=772ec37b0049ee977e2f8e1203569e7e 2-s2.0-78651483341
 53. Efthimiadou A., Bilalis D., Karkanis A., Froud-Williams B. Combined organic/inorganic fertilization enhance soil quality and increased yield, photosynthesis and sustainability of sweet maize crop 2010 Australian Journal of Crop Science 4 9 722 729 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-78649733711&partnerID=40&md5=db1811f2f89a9eede2cd77a354298f05 2-s2.0-78649733711
 54. Bilalis D., Patsiali S., Karkanis A., Konstantas A., Makris M., Efthimiadou A. Effects of cultural system (organic and conventional) on growth and fiber quality of two cotton (Gossypium hirsutum L.) varieties 2010 Renewable Agriculture and Food Systems 25 3 228 235 10.1017/S1742170510000190 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77958481493&doi=10.1017%2fS1742170510000190&partnerID=40&md5=7e8fede667c0d1d7c72e6a8b93a7d135 2-s2.0-77958481493
 55. Bilalis D., Papastylianou P., Konstantas A., Patsiali S., Karkanis A., Efthimiadou A. Weed-suppressive effects of maize-legume intercropping in organic farming 2010 International Journal of Pest Management 56 2 173 181 10.1080/09670870903304471 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77951479804&doi=10.1080%2f09670870903304471&partnerID=40&md5=cb4f6bbb3964d645db14c51ed595a759 2-s2.0-77951479804
 56. Karkanis A., Bilalis D.J., Efthimiadou A., Efthimiadis P. Effects of cultural practices on weed flora in virginia (flue-cured) organic tobacco (nicotiana tabacum L.): Green manure and irrigation systems 2010 Turkish Journal of Agriculture and Forestry 34 6 487 496 10.3906/tar-0908-299 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-78149451842&doi=10.3906%2ftar-0908-299&partnerID=40&md5=ed9c421ca9cabd7c1526c9d9ae754e1f 2-s2.0-78149451842
 57. Bilalis D., Karkanis A., Efthimiadou A. Effects of two legume crops, for organic green manure,on weed flora, under mediterranean conditions: Competitive ability of five winter season weed species 2009 African Journal of Agricultural Research 4 12 1431 1441 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79851473063&partnerID=40&md5=a250297f56765fb914d408ea55fe7782 2-s2.0-79851473063
 58. Efthimiadou A., Bilalis D., Karkanis A., Froud-Williams B., Eleftherochorinos I. Effects of cultural system (Organic and Conventional) on growth, photosynthesis and yield components of sweet corn (Zea mays L.) under semi-arid environment 2009 Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 37 2 104 111 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77951929559&partnerID=40&md5=9e40bfe3e386686ceb1f1027ba0183be 2-s2.0-77951929559
 59. Bilalis D., Karkanis A., Efthimiadou A., Konstantas Ar., Triantafyllidis V. Effects of irrigation system and green manure on yield and nicotine content of Virginia (flue-cured) Organic tobacco (Nicotiana tabaccum), under Mediterranean conditions 2009 Industrial Crops and Products 29 2-3 388 394 10.1016/j.indcrop.2008.07.007 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-60449110118&doi=10.1016%2fj.indcrop.2008.07.007&partnerID=40&md5=a71fe9178f3dbd8386e166712af2741a 2-s2.0-60449110118
 60. Efthimiadou A.P., Karkanis A.C., Bilalis D.J., Efthimiadis P. Review: The phenomenon of crop-weed competition; a problem or a key for sustainable weed management? 2009 Journal of Food, Agriculture and Environment 7 2 861 868 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-66349139081&partnerID=40&md5=1621d37f2bb5e5726bb8cfe4d23561e6 2-s2.0-66349139081
 61. Bouchagier P., Efthimiadou A., Katsileros A., Bilalis D., Efthimiadis P. Adverse effect of bermudagrass on physiological and growth components of cotton 2008 Journal of Agronomy 7 1 49 55 10.3923/ja.2008.49.55 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-44349108397&doi=10.3923%2fja.2008.49.55&partnerID=40&md5=8079fb5c1275e9d79270eada9ea980e9 2-s2.0-44349108397
 62. Karkanis A., Bilalis D., Efthimiadou A. Tobacco (Nicotiana tabaccum) infection by branched broomrape (Orobanche ramosa) as influenced by irrigation system and fertilization, under east Mediterranean conditions 2007 Journal of Agronomy 6 3 397 402 10.3923/ja.2007.397.402 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-36349004039&doi=10.3923%2fja.2007.397.402&partnerID=40&md5=b2a61a98d0e88431126b712e2b2fb535 2-s2.0-36349004039
 63. Karkanis A., Bilalis D., Efthimiadou A. The effect of green manure and irrigation on morphological and physiological characteristics of virginia (flue-cured) organic tobacco (Nicotiana tabaccum) 2007 International Journal of Agricultural Research 2 11 910 919 10.3923/ijar.2007.910.919 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-36348978899&doi=10.3923%2fijar.2007.910.919&partnerID=40&md5=699f0012c0784ba84092d4419ef90e05 2-s2.0-36348978899
 64. Triantafyllidis V., Bilalis D.J., Hela D., Dimopoulos P., Albanis T., Efthimiadou A. Combination effect of soil slope and rimsulfuron action on weed flora and phytotoxicity on maize crop under Mediterranean conditions 2006 Journal of Food, Agriculture and Environment 4 3-4 167 170 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-33845459195&partnerID=40&md5=55913c0e5e294aa06c019492a529829b 2-s2.0-33845459195

ΕΛΓΟ

Login