Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Image

Γνωστικό αντικείμενο: 
Μονάδα: Ερευνητική Μονάδα Σίνδου


e-mail: e.hatzigiannakis@swri.gr
Τηλέφωνο: +30 2310 798790
Εσωτερικό: 111

Image
Όλα  Από το 2017
Παραθέσεις   
h-index   
i10-index   

Δρ. Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης
Διευθυντής Ερευνών

Image
Image
Image

Επισκόπηση μετρήσεων

 Αριθμός Δημοσιέυσεων  Σύνολο Αναφορών έγγραφα.   h-index. 

Image
Image
Image
Scopus
 1. Kinigopoulou V., Hatzigiannakis E., Guitonas A., Oikonomou E.K., Stefanou S., Gasparatos D. Evaluation of Biobed Bio-Mixture from Olive Oil Mill Wastewater Treatment as a Soil Organic Amendment in a Circular Economy Context 2022 Applied Sciences (Switzerland) 12 14 7347 10.3390/app12147347 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85137347029&doi=10.3390%2fapp12147347&partnerID=40&md5=9a97a388a0a3cfd848f180f95cb726a4 2-s2.0-85137347029
 2. Voulanas D., Hatzigiannakis E., Arampatzis G. HYDRUS-1D modelling of soil water regime in a rational irrigation pilot application (Nigrita, Greece) 2022 Desalination and Water Treatment 264 307 317 10.5004/dwt.2022.28584 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85136290817&doi=10.5004%2fdwt.2022.28584&partnerID=40&md5=d07836d10236d38406c5a567663e5dc0 2-s2.0-85136290817
 3. Pantelakis D., Doulgeris C., Hatzigiannakis E., Arampatzis G. Evaluation of discharge measurements methods in a natural river of low or middle flow using an electromagnetic flow meter 2022 River Research and Applications 38 6 1003 1013 10.1002/rra.3966 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85127377222&doi=10.1002%2frra.3966&partnerID=40&md5=3292179edfde223f526ce6c21d48b2d1 2-s2.0-85127377222
 4. Karyoti A., Giannoulis K.D., Bartzialis D., Hatzigiannakis E., Skoufogianni E., Danalatos N.G. Green Manuring for Low-input Irrigated Maize Cultivation as an Energy Crop in Mediterranean Climates 2021 International Journal of Plant Production 15 4 563 575 10.1007/s42106-021-00165-1 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85117134943&doi=10.1007%2fs42106-021-00165-1&partnerID=40&md5=feb9b0600c733b0a57f5037818571587 2-s2.0-85117134943
 5. Kinigopoulou V., Hatzigiannakis E., Guitonas A., Oikonomou E.K., Samaras P. Utilization of biobed for the efficient treatment of olive oil mill wastewat 2021 Desalination and Water Treatment 223 167 179 10.5004/dwt.2021.27123 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85107471190&doi=10.5004%2fdwt.2021.27123&partnerID=40&md5=758cdb2bf3239b325da91aa74790e372 2-s2.0-85107471190
 6. Jelveh K., Rasouli B., Seidavi A., Makovicky P., Hatzigiannakis E., Milis Ch. Effect of dilution of broiler chicken diet with cracked maize on performance and intestinal morphology 2020 Journal of Animal and Feed Sciences 29 3 250 257 10.22358/JAFS/127687/2020 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85093108907&doi=10.22358%2fJAFS%2f127687%2f2020&partnerID=40&md5=27279fcd95f11dfe99192aa1919be7a8 2-s2.0-85093108907
 7. Doulgeris C., Pisinaras V., Argyroudi A., Tziritis E., Hatzigiannakis E., Panagopoulos A. Impacts on water level fluctuation in lake vegoritida: Insights for the historical and projected climate period 2020 Desalination and Water Treatment 194 358 368 10.5004/dwt.2020.25756 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85095820599&doi=10.5004%2fdwt.2020.25756&partnerID=40&md5=1f9b2f9623c704a7b73336a2857037e5 2-s2.0-85095820599
 8. Pantelakis D., Hatzigiannakis E., Doulgeris C., Ilias A. Calculation of the energy and the momentum coefficients based on measurements in Greek rivers 2020 Modeling Earth Systems and Environment 6 2 1163 1175 10.1007/s40808-020-00748-3 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85086711943&doi=10.1007%2fs40808-020-00748-3&partnerID=40&md5=56979a9e354ace6eedc07c3b0fdb3d4c 2-s2.0-85086711943
 9. Michalopoulos G., Kasapi K.A., Koubouris G., Psarras G., Arampatzis G., Hatzigiannakis E., Kavvadias V., Xiloyannis C., Montanaro G., Malliaraki S., Angelaki A., Manolaraki C., Giakoumaki G., Reppas S., Kourgialas N., Kokkinos G. Adaptation of Mediterranean olive groves to climate change through sustainable cultivation practices 2020 Climate 8 4 54 10.3390/cli8040054 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85084317241&doi=10.3390%2fcli8040054&partnerID=40&md5=235e2a261762327a074eba82ed960f71 2-s2.0-85084317241
 10. Ahmadi M., Poorghasemi M., Seidavi A., Hatzigiannakis E., Milis C. An optimum level of nano-selenium supplementation of a broiler diet according to the performance, economical parameters, plasma constituents and immunity 2020 Journal of Elementology 25 3 1187 1198 10.5601/jelem.2020.25.2.1954 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85089667948&doi=10.5601%2fjelem.2020.25.2.1954&partnerID=40&md5=0fe0214a092f0343f063d760e2e6dbaa 2-s2.0-85089667948
 11. Tsakmakis I.D., Kokkos N.P., Gikas G.D., Pisinaras V., Hatzigiannakis E., Arampatzis G., Sylaios G.K. Evaluation of AquaCrop model simulations of cotton growth under deficit irrigation with an emphasis on root growth and water extraction patterns 2019 Agricultural Water Management 213 419 432 10.1016/j.agwat.2018.10.029 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85056192282&doi=10.1016%2fj.agwat.2018.10.029&partnerID=40&md5=d9da2a70e8e53ea8c20026915897bfa6 2-s2.0-85056192282
 12. Arampatzis G., Hatzigiannakis E., Pisinaras V., Kourgialas N., Psarras G., Kinigopoulou V., Panagopoulos A., Koubouris G. Soil water content and olive tree yield responses to soil management, irrigation, and precipitation in a hilly mediterranean area 2018 Journal of Water and Climate Change 9 4 672 678 10.2166/wcc.2018.224 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85061329145&doi=10.2166%2fwcc.2018.224&partnerID=40&md5=61d64d7ac61db2123128305b64ba6bc3 2-s2.0-85061329145
 13. Arampatzis G., Hatzigiannakis E., Panagopoulos A., Karyoti A., Vrouchakis I., Karyotis T. Water scarcity and inputs of nutrients from irrigation in olive groves of Crete Island, Greece 2018 Journal of Plant Nutrition 41 17 2232 2240 10.1080/01904167.2018.1500589 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85053480200&doi=10.1080%2f01904167.2018.1500589&partnerID=40&md5=8eadabd2b9ca32888f19a35ae7be96d5 2-s2.0-85053480200
 14. Rahmati M., Weihermüller L., Vanderborght J., Pachepsky Y.A., Mao L., Sadeghi S.H., Moosavi N., Kheirfam H., Montzka C., Van Looy K., Toth B., Hazbavi Z., Al Yamani W., Albalasmeh A.A., Alghzawi M.Z., Angulo-Jaramillo R., Antonino A.C.D., Arampatzis G., Armindo R.A., Asadi H., Bamutaze Y., Batlle-Aguilar J., Béchet B., Becker F., Blöschl G., Bohne K., Braud I., Castellano C., Cerdà A., Chalhoub M., Cichota R., Císlerová M., Clothier B., Coquet Y., Cornelis W., Corradini C., Coutinho A.P., De Oliveira M.B., De Macedo J.R., Durães M.F., Emami H., Eskandari I., Farajnia A., Flammini A., Fodor N., Gharaibeh M., Ghavimipanah M.H., Ghezzehei T.A., Giertz S., Hatzigiannakis E.G., Horn R., Jiménez J.J., Jacques D., Keesstra S.D., Kelishadi H., Kiani-Harchegani M., Kouselou M., Jha M.K., Lassabatere L., Li X., Liebig M.A., Lichner L., López M.V., Machiwal D., Mallants D., Mallmann M.S., De Oliveira Marques J.D., Marshall M.R., Mertens J., Meunier F., Mohammadi M.H., Mohanty B.P., Pulido-Moncada M., Montenegro S., Morbidelli R., Moret-Fernández D., Moosavi A.A., Mosaddeghi M.R., Mousavi S.B., Mozaffari H., Nabiollahi K., Neyshabouri M.R., Ottoni M.V., Ottoni Filho T.B., Pahlavan-Rad M.R., Panagopoulos A., Peth S., Peyneau P.-E., Picciafuoco T., Poesen J., Pulido M., Reinert D.J., Reinsch S., Rezaei M., Roberts F.P., Robinson D., Rodrigo-Comino J., Rotunno Filho O.C., Saito T., Suganuma H., Saltalippi C., Sándor R., Schütt B., Seeger M., Sepehrnia N., Sharifi Moghaddam E., Shukla M., Shutaro S., Sorando R., Stanley A.A., Strauss P., Su Z., Taghizadeh-Mehrjardi R., Taguas E., Teixeira W.G., Vaezi A.R., Vafakhah M., Vogel T., Vogeler I., Votrubova J., Werner S., Winarski T., Yilmaz D., Young M.H., Zacharias S., Zeng Y., Zhao Y., Zhao H., Vereecken H. Development and analysis of the Soil Water Infiltration Global database 2018 Earth System Science Data 10 3 1237 1263 10.5194/essd-10-1237-2018 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85049846331&doi=10.5194%2fessd-10-1237-2018&partnerID=40&md5=82fde50b27821c0541ef6bb208030d37 2-s2.0-85049846331
 15. Arampatzis G., Hatzigiannakis E., Kourgialas N., Psarras G., Kinigopoulou V., Panagopoulos A., Koubouris G. Seasonal variation and implications of soil water content in the cultivation of olive trees 2018 Acta Horticulturae 1199 339 343 10.17660/ActaHortic.2018.1199.53 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85048107380&doi=10.17660%2fActaHortic.2018.1199.53&partnerID=40&md5=70df194fcd3f5f8097da804ad91165e1 2-s2.0-85048107380
 16. Kalivas A., Ganopoulos I., Psomopoulos F., Grigoriadis I., Xanthopoulou A., Hatzigiannakis E., Osathanunkul M., Tsaftaris A., Madesis P. Comparative metagenomics reveals alterations in the soil bacterial community driven by N-fertilizer and Amino 16® application in lettuce 2017 Genomics Data 14 14 17 10.1016/j.gdata.2017.07.013 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85026783329&doi=10.1016%2fj.gdata.2017.07.013&partnerID=40&md5=127c94dfc097d0bc73752b0c43cbcb96 2-s2.0-85026783329
 17. Tsakmakis I., Kokkos N., Pisinaras V., Papaevangelou V., Hatzigiannakis E., Arampatzis G., Gikas G.D., Linker R., Zoras S., Evagelopoulos V., Tsihrintzis V.A., Battilani A., Sylaios G. Operational Precise Irrigation for Cotton Cultivation through the Coupling of Meteorological and Crop Growth Models 2017 Water Resources Management 31 1 563 580 10.1007/s11269-016-1548-7 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84995803129&doi=10.1007%2fs11269-016-1548-7&partnerID=40&md5=717636d78d4705fb49ef2e78b645ad02 2-s2.0-84995803129
 18. Hatzigiannakis E., Pantelakis D., Hatzispiroglou I., Arampatzis G., Ilias A., Panagopoulos A. Discharge Measurements and Roughness Coefficient Estimation in a River. The Case of Strymonas River in Northern Greece 2016 Environmental Processes 3 1 263 275 10.1007/s40710-015-0120-4 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84964284930&doi=10.1007%2fs40710-015-0120-4&partnerID=40&md5=3fc4c50ed8d2c9c7217f1f07f6b68747 2-s2.0-84964284930
 19. Hatzigiannakis E., Filintas A., Ilias A., Panagopoulos A., Arampatzis G., Hatzispiroglou I. Hydrological and rating curve modelling of Pinios River water flows in Central Greece, for environmental and agricultural water resources management 2016 Desalination and Water Treatment 57 25 11639 11659 10.1080/19443994.2015.1123191 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84950123435&doi=10.1080%2f19443994.2015.1123191&partnerID=40&md5=92a4d18affdb5ed01647afdacb711ac1 2-s2.0-84950123435
 20. Tziritis E., Arampatzis G., Hatzigiannakis E., Panoras G., Panoras A., Panagopoulos A. Quality characteristics and hydrogeochemistry of irrigation waters from three major olive groves in Greece 2016 Desalination and Water Treatment 57 25 11582 11591 10.1080/19443994.2015.1057869 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84931068682&doi=10.1080%2f19443994.2015.1057869&partnerID=40&md5=63c65cda9dae0d5dbcb047c1e69e2a25 2-s2.0-84931068682
 21. Arampatzis G., Hatzigiannakis E., Evangelides C., Panagopoulos A. A handy irrigation management method through meteorological data. case study in N. Greece 2014 Global Nest Journal 16 2 219 228 10.30955/gnj.001283 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84899950019&doi=10.30955%2fgnj.001283&partnerID=40&md5=9872f7efc053b5ccfaa7908839b7b9e8 2-s2.0-84899950019
 22. Arampatzis G., Evangelides C., Hatzigiannakis E. Crop requirements and water losses in collective pressurized irrigation networks in northern Greece 2011 Global Nest Journal 13 1 11 17 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84555187641&partnerID=40&md5=4e7304248155fb718ff64253ed3fb1c4 2-s2.0-84555187641
 23. Georgoussis H., Babajimopoulos C., Panoras A., Arampatzis G., Hatzigiannakis E., Ilias A., Papamichail D. Regional scale irrigation scheduling using a mathematical model and GIS 2009 Desalination 237 1-3 108 116 10.1016/j.desal.2007.12.027 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-58149194582&doi=10.1016%2fj.desal.2007.12.027&partnerID=40&md5=df7c383397bf34fead6c376cd18e19f9 2-s2.0-58149194582
 24. Babajimopoulos C., Panoras A., Georgoussis H., Arampatzis G., Hatzigiannakis E., Papamichail D. Contribution to irrigation from shallow water table under field conditions 2007 Agricultural Water Management 92 3 205 210 10.1016/j.agwat.2007.05.009 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-34548052693&doi=10.1016%2fj.agwat.2007.05.009&partnerID=40&md5=7298b53dfdc99b2c5223d34a3bfbaf86 2-s2.0-34548052693
 25. Anastasiadou-Partheniou E., Hatzigiannakis E., Terzidis G. Discussion of "End depth-discharge relation at free overfall of trapezoidal channels" by A. S. Ramamurthy, Chao Zhai, and Junying Qu 2006 Journal of Irrigation and Drainage Engineering 132 3 306 307 10.1061/(ASCE)0733-9437(2006)132:3(306) https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-33646671174&doi=10.1061%2f%28ASCE%290733-9437%282006%29132%3a3%28306%29&partnerID=40&md5=65648b44eeb2721189b185ad5a6a9bd1 2-s2.0-33646671174
 26. Anastasiadou-Partheniou L., Hatzigiannakis E. General end - depth - discharge relationship at free overfall in trapezoidal channel 1995 Journal of Irrigation and Drainage Engineering 121 2 143 151 10.1061/(ASCE)0733-9437(1995)121:2(143) https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0029413443&doi=10.1061%2f%28ASCE%290733-9437%281995%29121%3a2%28143%29&partnerID=40&md5=87a5edd0a2c3b5b657aa7e9ab46c35b2 2-s2.0-0029413443

ΕΛΓΟ

Login