Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Image

Γνωστικό αντικείμενο: Διαχείριση και προστασία υδατικών πόρων με ειδίκευση στα αρδευτικά συστήματα
Μονάδα:  Ερευνητική Μονάδα Θέρμης (Έδρα)


e-mail: g.arampatzis@swri.gr
Τηλέφωνο: +30 2310 473429
Εσωτερικό: 315

Image
Όλα  Από το 2017
Παραθέσεις   190 127
h-index   7 6
i10-index   6 5

Δρ. Γεώργιος Αραμπατζής
Διευθυντής Ερευνών

Image
Image
Image

Επισκόπηση μετρήσεων

 31  334 10 
 Αριθμός Δημοσιέυσεων  Σύνολο Αναφορών απο 310 έγγραφα  h-index

Image
Image
Image
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ Γεώργιος Αραμπατζής είναι Γεωπόνος του ΑΠΘ, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις έγγειες βελτιώσεις και Διδακτορικό στην κίνηση του νερού σε πορώδη μέσα. Εργάζεται ως Διευθυντής Ερευνών (Ερευνητής Α’) στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διαχείριση του αρδευτικού νερού, στην κίνηση του νερού στην ακόρεστη ζώνη και στη σχέση νερού – εδάφους – φυτού. 
Έχει εργασιακή εμπειρία μεγαλύτερη από 20 χρόνια και μετείχε σε περισσότερα από 50 ερευνητικά έργα, τα οποία εστίαζαν στη διαχείριση και παρακολούθηση των υδατικών πόρων και ήταν επιστημονικά υπεύθυνος σε 20 περίπου από αυτά. Έχει περισσότερες από 90 δημοσιεύσεις, από τις οποίες περισσότερες από 36 είναι σε επιστημονικά περιοδικά με κρίση.

Scopus
 1. Kourgialas N.N., Psarras G., Morianou G., Pisinaras V., Koubouris G., Digalaki N., Malliaraki S., Aggelaki K., Motakis G., Arampatzis G.,"Good Agricultural Practices Related to Water and Soil as a Means of Adaptation of Mediterranean Olive Growing to Extreme Climate-Water Conditions",2022,"Sustainability (Switzerland)","14","20","13673","","",,"10.3390/su142013673","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85140586850&doi=10.3390%2fsu142013673&partnerID=40&md5=db47f091c45e0ed86db31d5ce2f75c1d",2-s2.0-85140586850
 2. Voulanas D., Hatzigiannakis E., Arampatzis G.,"HYDRUS-1D modelling of soil water regime in a rational irrigation pilot application (Nigrita, Greece)",2022,"Desalination and Water Treatment","264",,,"307","317",,"10.5004/dwt.2022.28584","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85136290817&doi=10.5004%2fdwt.2022.28584&partnerID=40&md5=d07836d10236d38406c5a567663e5dc0",2-s2.0-85136290817
 3. Tziritis E., Pisinaras V., Panagopoulos A., Arampatzis G.,"RIVA: a new proposed method for assessing intrinsic groundwater vulnerability",2021,"Environmental Science and Pollution Research","28","6",,"7043","7067",,"10.1007/s11356-020-10872-3","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85092188258&doi=10.1007%2fs11356-020-10872-3&partnerID=40&md5=9c5e23798ecff2d3ee756642a76f3ce0",2-s2.0-85092188258
 4. Michalopoulos G., Kasapi K.A., Koubouris G., Psarras G., Arampatzis G., Hatzigiannakis E., Kavvadias V., Xiloyannis C., Montanaro G., Malliaraki S., Angelaki A., Manolaraki C., Giakoumaki G., Reppas S., Kourgialas N., Kokkinos G.,"Adaptation of Mediterranean olive groves to climate change through sustainable cultivation practices",2020,"Climate","8","4","54","","",,"10.3390/cli8040054","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85084317241&doi=10.3390%2fcli8040054&partnerID=40&md5=235e2a261762327a074eba82ed960f71",2-s2.0-85084317241
 5. Tsakmakis I.D., Kokkos N.P., Gikas G.D., Pisinaras V., Hatzigiannakis E., Arampatzis G., Sylaios G.K.,"Evaluation of AquaCrop model simulations of cotton growth under deficit irrigation with an emphasis on root growth and water extraction patterns",2019,"Agricultural Water Management","213",,,"419","432",,"10.1016/j.agwat.2018.10.029","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85056192282&doi=10.1016%2fj.agwat.2018.10.029&partnerID=40&md5=d9da2a70e8e53ea8c20026915897bfa6",2-s2.0-85056192282
 6. Arampatzis G., Hatzigiannakis E., Pisinaras V., Kourgialas N., Psarras G., Kinigopoulou V., Panagopoulos A., Koubouris G.,"Soil water content and olive tree yield responses to soil management, irrigation, and precipitation in a hilly mediterranean area",2018,"Journal of Water and Climate Change","9","4",,"672","678",,"10.2166/wcc.2018.224","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85061329145&doi=10.2166%2fwcc.2018.224&partnerID=40&md5=61d64d7ac61db2123128305b64ba6bc3",2-s2.0-85061329145
 7. Arampatzis G., Hatzigiannakis E., Panagopoulos A., Karyoti A., Vrouchakis I., Karyotis T.,"Water scarcity and inputs of nutrients from irrigation in olive groves of Crete Island, Greece",2018,"Journal of Plant Nutrition","41","17",,"2232","2240",,"10.1080/01904167.2018.1500589","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85053480200&doi=10.1080%2f01904167.2018.1500589&partnerID=40&md5=8eadabd2b9ca32888f19a35ae7be96d5",2-s2.0-85053480200
 8. Rahmati M., Weihermüller L., Vanderborght J., Pachepsky Y.A., Mao L., Sadeghi S.H., Moosavi N., Kheirfam H., Montzka C., Van Looy K., Toth B., Hazbavi Z., Al Yamani W., Albalasmeh A.A., Alghzawi M.Z., Angulo-Jaramillo R., Antonino A.C.D., Arampatzis G., Armindo R.A., Asadi H., Bamutaze Y., Batlle-Aguilar J., Béchet B., Becker F., Blöschl G., Bohne K., Braud I., Castellano C., Cerdà A., Chalhoub M., Cichota R., Císlerová M., Clothier B., Coquet Y., Cornelis W., Corradini C., Coutinho A.P., De Oliveira M.B., De Macedo J.R., Durães M.F., Emami H., Eskandari I., Farajnia A., Flammini A., Fodor N., Gharaibeh M., Ghavimipanah M.H., Ghezzehei T.A., Giertz S., Hatzigiannakis E.G., Horn R., Jiménez J.J., Jacques D., Keesstra S.D., Kelishadi H., Kiani-Harchegani M., Kouselou M., Jha M.K., Lassabatere L., Li X., Liebig M.A., Lichner L., López M.V., Machiwal D., Mallants D., Mallmann M.S., De Oliveira Marques J.D., Marshall M.R., Mertens J., Meunier F., Mohammadi M.H., Mohanty B.P., Pulido-Moncada M., Montenegro S., Morbidelli R., Moret-Fernández D., Moosavi A.A., Mosaddeghi M.R., Mousavi S.B., Mozaffari H., Nabiollahi K., Neyshabouri M.R., Ottoni M.V., Ottoni Filho T.B., Pahlavan-Rad M.R., Panagopoulos A., Peth S., Peyneau P.-E., Picciafuoco T., Poesen J., Pulido M., Reinert D.J., Reinsch S., Rezaei M., Roberts F.P., Robinson D., Rodrigo-Comino J., Rotunno Filho O.C., Saito T., Suganuma H., Saltalippi C., Sándor R., Schütt B., Seeger M., Sepehrnia N., Sharifi Moghaddam E., Shukla M., Shutaro S., Sorando R., Stanley A.A., Strauss P., Su Z., Taghizadeh-Mehrjardi R., Taguas E., Teixeira W.G., Vaezi A.R., Vafakhah M., Vogel T., Vogeler I., Votrubova J., Werner S., Winarski T., Yilmaz D., Young M.H., Zacharias S., Zeng Y., Zhao Y., Zhao H., Vereecken H.,"Development and analysis of the Soil Water Infiltration Global database",2018,"Earth System Science Data","10","3",,"1237","1263",,"10.5194/essd-10-1237-2018","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85049846331&doi=10.5194%2fessd-10-1237-2018&partnerID=40&md5=82fde50b27821c0541ef6bb208030d37",2-s2.0-85049846331
 9. Arampatzis G., Hatzigiannakis E., Kourgialas N., Psarras G., Kinigopoulou V., Panagopoulos A., Koubouris G.,"Seasonal variation and implications of soil water content in the cultivation of olive trees",2018,"Acta Horticulturae","1199",,,"339","343",,"10.17660/ActaHortic.2018.1199.53","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85048107380&doi=10.17660%2fActaHortic.2018.1199.53&partnerID=40&md5=70df194fcd3f5f8097da804ad91165e1",2-s2.0-85048107380
 10. Evangelides C., Arampatzis G.,"Data for moisture measurements during vertical absorption in building porous materials such as brick and limestone",2018,"Data in Brief","17",,,"575","578",,"10.1016/j.dib.2018.01.067","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85041502918&doi=10.1016%2fj.dib.2018.01.067&partnerID=40&md5=32c3379120d64f9e54fcf4ee4f03b41f",2-s2.0-85041502918
 11. Evangelides C., Arampatzis G., Tsambali A.-A., Tzanetaki E., Tzimopoulos C.,"Moisture estimation in building materials with a simple procedure",2018,"Construction and Building Materials","164",,,"830","836",,"10.1016/j.conbuildmat.2017.12.138","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85041537992&doi=10.1016%2fj.conbuildmat.2017.12.138&partnerID=40&md5=f8eab9a351b250a508c1551e4696ae52",2-s2.0-85041537992
 12. Evangelides C., Arampatzis G., Tzimopoulos C.,"Fuzzy logic regression analysis for groundwater quality characteristics",2017,"Desalination and Water Treatment","95",,,"45","50",,"10.5004/dwt.2017.21525","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85042388443&doi=10.5004%2fdwt.2017.21525&partnerID=40&md5=87220004b0db1eda921e961fe00d5fc4",2-s2.0-85042388443
 13. Evangelides C., Arampatzis G., Tzimopoulos C.,"Soil water diffusivity obtained from visual inspection experiment and comparison with γ-ray measurements",2017,"Desalination and Water Treatment","86",,,"327","331",,"10.5004/dwt.2017.20655","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85031996987&doi=10.5004%2fdwt.2017.20655&partnerID=40&md5=a476a9a9106c9ccc5f86710ab74499ab",2-s2.0-85031996987
 14. Ougiaroglou S., Arampatzis G., Dervos D.A., Evangelidis G.,"Generating fixed-size training sets for large and streaming datasets",2017,"Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)","10509 LNCS",,,"88","102",,"10.1007/978-3-319-66917-5_7","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85030182249&doi=10.1007%2f978-3-319-66917-5_7&partnerID=40&md5=7c959020109dd67bb8b5e6aa35c33a7a",2-s2.0-85030182249
 15. Tsakmakis I., Kokkos N., Pisinaras V., Papaevangelou V., Hatzigiannakis E., Arampatzis G., Gikas G.D., Linker R., Zoras S., Evagelopoulos V., Tsihrintzis V.A., Battilani A., Sylaios G.,"Operational Precise Irrigation for Cotton Cultivation through the Coupling of Meteorological and Crop Growth Models",2017,"Water Resources Management","31","1",,"563","580",,"10.1007/s11269-016-1548-7","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84995803129&doi=10.1007%2fs11269-016-1548-7&partnerID=40&md5=717636d78d4705fb49ef2e78b645ad02",2-s2.0-84995803129
 16. Hatzigiannakis E., Pantelakis D., Hatzispiroglou I., Arampatzis G., Ilias A., Panagopoulos A.,"Discharge Measurements and Roughness Coefficient Estimation in a River. The Case of Strymonas River in Northern Greece",2016,"Environmental Processes","3","1",,"263","275",,"10.1007/s40710-015-0120-4","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84964284930&doi=10.1007%2fs40710-015-0120-4&partnerID=40&md5=3fc4c50ed8d2c9c7217f1f07f6b68747",2-s2.0-84964284930
 17. Panagopoulos A., Arampatzis G., Tziritis E., Pisinaras V., Herrmann F., Kunkel R., Wendland F.,"Assessment of climate change impact in the hydrological regime of River Pinios Basin, central Greece",2016,"Desalination and Water Treatment","57","5",,"2256","2267",,"10.1080/19443994.2014.984926","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84953839897&doi=10.1080%2f19443994.2014.984926&partnerID=40&md5=95e7ff715ff18c19978912522d8eb0f2",2-s2.0-84953839897
 18. Hatzigiannakis E., Filintas A., Ilias A., Panagopoulos A., Arampatzis G., Hatzispiroglou I.,"Hydrological and rating curve modelling of Pinios River water flows in Central Greece, for environmental and agricultural water resources management",2016,"Desalination and Water Treatment","57","25",,"11639","11659",,"10.1080/19443994.2015.1123191","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84950123435&doi=10.1080%2f19443994.2015.1123191&partnerID=40&md5=92a4d18affdb5ed01647afdacb711ac1",2-s2.0-84950123435
 19. Tziritis E., Arampatzis G., Hatzigiannakis E., Panoras G., Panoras A., Panagopoulos A.,"Quality characteristics and hydrogeochemistry of irrigation waters from three major olive groves in Greece",2016,"Desalination and Water Treatment","57","25",,"11582","11591",,"10.1080/19443994.2015.1057869","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84931068682&doi=10.1080%2f19443994.2015.1057869&partnerID=40&md5=63c65cda9dae0d5dbcb047c1e69e2a25",2-s2.0-84931068682
 20. Tzimopoulos C., Evangelides C., Arampatzis G.,"Explicit Approximate Analytical Solution of the Horizontal Diffusion Equation",2015,"Soil Science","180","2",,"47","53",,"10.1097/SS.0000000000000113","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84957050358&doi=10.1097%2fSS.0000000000000113&partnerID=40&md5=0cf1c34766ed17054815d85fc8fff270",2-s2.0-84957050358
 21. Panagopoulos A., Arampatzis G., Kuhr P., Kunkel R., Tziritis E., Wendland F.,"Area-differentiated modeling of water balance in pinios river Basin, central Greece",2015,"Global Nest Journal","17","2",,"221","235",,"10.30955/gnj.001402","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84931084950&doi=10.30955%2fgnj.001402&partnerID=40&md5=1deb8dedd729a9b644d9384eba3049cb",2-s2.0-84931084950
 22. Tziritis E., Panagopoulos A., Arampatzis G.,"Development of an operational index of water quality (PoS) as a versatile tool to assist groundwater resources management and strategic planning",2014,"Journal of Hydrology","517",,,"339","350",,"10.1016/j.jhydrol.2014.05.008","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84904861376&doi=10.1016%2fj.jhydrol.2014.05.008&partnerID=40&md5=60a3c720ee085b3fd4c37bd1176619bb",2-s2.0-84904861376
 23. Arampatzis G., Hatzigiannakis E., Evangelides C., Panagopoulos A.,"A handy irrigation management method through meteorological data. case study in N. Greece",2014,"Global Nest Journal","16","2",,"219","228",,"10.30955/gnj.001283","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84899950019&doi=10.30955%2fgnj.001283&partnerID=40&md5=9872f7efc053b5ccfaa7908839b7b9e8",2-s2.0-84899950019
 24. Arampatzis G., Evangelides C., Hatzigiannakis E.,"Crop requirements and water losses in collective pressurized irrigation networks in northern Greece",2011,"Global Nest Journal","13","1",,"11","17",,,"https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84555187641&partnerID=40&md5=4e7304248155fb718ff64253ed3fb1c4",2-s2.0-84555187641
 25. Evangelides C., Arampatzis G., Tzimopoulos C.,"Estimation of soil moisture profile and diffusivity using simple laboratory procedures",2010,"Soil Science","175","3",,"118","127",,"10.1097/SS.0b013e3181d53bb6","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77949958806&doi=10.1097%2fSS.0b013e3181d53bb6&partnerID=40&md5=44132082b15c3ea9fe7db8a0176d4cbc",2-s2.0-77949958806
 26. Alexandridis T.K., Chemin Y., Cherif I., Tsakoumis G., Galanis G., Arampatzis G., Zalidis G.C., Silleos N.G., Stavrinos E.,"Improving spatial resolution of agricultural water use estimation using ALOS AVNIR-2 imagery",2009,"European Space Agency, (Special Publication) ESA SP","664 SP",,,"","",,,"https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77955171900&partnerID=40&md5=d51c2d99c4583ccabd930704c860f02a",2-s2.0-77955171900
 27. Georgoussis H., Babajimopoulos C., Panoras A., Arampatzis G., Hatzigiannakis E., Ilias A., Papamichail D.,"Regional scale irrigation scheduling using a mathematical model and GIS",2009,"Desalination","237","1-3",,"108","116",,"10.1016/j.desal.2007.12.027","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-58149194582&doi=10.1016%2fj.desal.2007.12.027&partnerID=40&md5=df7c383397bf34fead6c376cd18e19f9",2-s2.0-58149194582
 28. Babajimopoulos C., Panoras A., Georgoussis H., Arampatzis G., Hatzigiannakis E., Papamichail D.,"Contribution to irrigation from shallow water table under field conditions",2007,"Agricultural Water Management","92","3",,"205","210",,"10.1016/j.agwat.2007.05.009","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-34548052693&doi=10.1016%2fj.agwat.2007.05.009&partnerID=40&md5=7298b53dfdc99b2c5223d34a3bfbaf86",2-s2.0-34548052693
 29. Evangelides C., Tzimopoulos C., Arampatzis G.,"Flux-saturation relationship for unsaturated horizontal flow",2005,"Soil Science","170","9",,"671","679",,"10.1097/01.ss.0000185904.72717.4c","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-27544495617&doi=10.1097%2f01.ss.0000185904.72717.4c&partnerID=40&md5=4b23e05708132fda7ba419fe0f024b77",2-s2.0-27544495617
 30. Arampatzis G., Tzimopoulos C., Sakellariou-Makrantonaki M., Yannopoulos S.,"Estimation of unsaturated flow in layered soils with the finite control volume method",2001,"Irrigation and Drainage","50","4",,"349","358",,"10.1002/ird.31","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-33749190299&doi=10.1002%2fird.31&partnerID=40&md5=e7151df0a817fe6f51b3b3c0eea7cbb5",2-s2.0-33749190299
 31. Tzimopoulos C., Makrantonaki M.Sakellariou, Spiridis A., Arampatzis G.,"Algorithm for the soil characteristic curve with the method of conjugate directions",1998,"International Conference on Computational Methods in Water Resources, CMWR","1",,,"231","238",,,"https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0031674477&partnerID=40&md5=da4cc3fbb160f5639250ff0acf127faf",2-s2.0-0031674477
Διεθνή Ανταγωνιστικά
 1.  “Safeguarding the livelihood of rural communities and the environment in the Mediterranean through Nature-based Solutions – Mara-Mediterra”, PRIMA in the Mediterranean Area, Scientific team member. 2022-2025
 2. “Carbon farming geolocation support by establishing a spatial soil database management system – GEOCARBON”, LIFE20 PRE/EL/018, Scientific team member. 2021-2023
 3. “Demonstration of a mobile unit for hybrid energy storage based on CO2 capture and renewable energy sources – CO2toCH4”, LIFE20 CCM/GR/001642, Scientific team member. 2021-2025
 4. “Providing services for management of natural resources – Re-Source”, INTERREG BALKAN MEDITERRANEAN 2014-2020, Scientific responsible. 2019-2021
 5. “Promoting water efficiency and supporting the shift towards a climate resilient agriculture in Mediterranean countries – AgroClimaWater”, LIFE14 CCA, Scientific responsible. 2015-2020
 6. “Introduction of new olive crop management practices focused on climate change mitigation and adaptation – oLIVECLIMA”, LIFE11 ENV, Scientific responsible. 2012-2017
Αναπτυξιακά
 1.  “Monitoring of the quantity and quality of water resources in implementation of the Water Framework Directive”, Hellenic Special Secretariat for Water-Structural Funds, Scientific Responsible. 2012-2015

ΕΛΓΟ

Login