Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Image

Γνωστικό αντικείμενο: Διαχείριση και Προστασία Υδατικών και Εδαφικών Πόρων  
Μονάδα: Σίνδου Θεσσαλονίκης


e-mail: a.panagopoulos@swri.gr
Τηλέφωνο: +30 2310 798790
Εσωτερικό: 205 

Image
Όλα  Από το 2017
Παραθέσεις   879 482 
h-index   15 10 
i10-index   25 11 

Δρ. Ανδρέας Παναγόπουλος
Διευθυντής Ερευνών

Image
Image
Image

Επισκόπηση μετρήσεων

 31 336
 Αριθμός Δημοσιέυσεων Σύνολο Αναφορών απο 339 έγγραφα.   h-index. 

Image
Image
Image
Σύντομο Βιογραφικό


Ο Δρ Ανδρέας Παναγόπουλος είναι Υδρογεωλόγος, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ), του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ». Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η διαχείριση υδατικών πόρων, η παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητάς τους, η μαθηματική προσομοίωση υπόγειας ροής και διασποράς ρύπων, η σχεδίαση και διαμόρφωση πολιτικών διαχείρισης του συστημάτων NEXUS με συμμετοχικές διαδικασίες, η υδρογεωλογία και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα υπόγεια υδατικά συστήματα. Διαθέτει πάνω από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 40 εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα, στα περισσότερα εκ των οποίων ως επιστημονικά υπεύθυνος του ΙΕΥΠ, ή υπεύθυνος πακέτου εργασίας. Έχει εργαστεί ως σύμβουλος σε ευρωπαϊκές και ελληνικές κοινοπραξίες στην υλοποίηση αναπτυξιακών μελετών και έργων στην Ελλάδα και στην Τουρκία (EIUROPAID) σχετικών με την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων, στο πλαίσιο εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Έχει διατελέσει μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων και ορισμένος εθνικός εκπρόσωπος στην Ομάδα Εργασίας της Κοινής Στρατηγικής Εφαρμογής για τα υπόγεια νερά στην ΕΕ. Είναι συν-ιδρυτικό μέλος του Υδρολογικού Παρατηρητηρίου του Πηνειού, που αποτελεί μέλος του Διεθνούς Δικτύου Μακρόχρονων Οικολογικής Έρευνας (ILTER) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υδρολογικών Παρατηρητηρίων (ENOHA). Έχει διατελέσει 4 χρόνια Διευθυντής του Ινστιτούτου Εγγείων Βελτιώσεων. 

Scopus Indexed
 1. Kampas G., Gkiougkis I., Panagopoulos A., Pliakas F.-K., Diamantis I.,"Assessment of a Coastal Aquifer in the Framework of Conjunctive Use of Surface Water and Groundwater—The Case of the River Nestos Western Delta, NE Greece",2022,"Hydrology","9","10","172","","",,"DOI 10.3390/hydrology9100172",Article,Scopus,2-s2.0-85140623376
 2. Tziritis E., Panagopoulos A.,"Geo-Environmental Approaches for the Analysis and Assessment of Groundwater Resources at the Catchment Scale",2022,"Water (Switzerland)","14","7","1085","","",,"DOI 10.3390/w14071085",Editorial,Scopus,2-s2.0-85128310102
 3. Bogena H.R., Schrön M., Jakobi J., Ney P., Zacharias S., Andreasen M., Baatz R., Boorman D., Duygu M.B., Eguibar-Galán M.A., Fersch B., Franke T., Geris J., González Sanchis M., Kerr Y., Korf T., Mengistu Z., Mialon A., Nasta P., Nitychoruk J., Pisinaras V., Rasche D., Rosolem R., Said H., Schattan P., Zreda M., Achleitner S., Albentosa-Hernández E., Akyürek Z., Blume T., Del Campo A., Canone D., Dimitrova-Petrova K., Evans J.G., Ferraris S., Frances F., Gisolo D., Güntner A., Herrmann F., Iwema J., Jensen K.H., Kunstmann H., Lidón A., Looms M.C., Oswald S., Panagopoulos A., Patil A., Power D., Rebmann C., Romano N., Scheiffele L., Seneviratne S., Weltin G., Vereecken H.,"COSMOS-Europe: a European network of cosmic-ray neutron soil moisture sensors",2022,"Earth System Science Data","14","3",,"1125","1151",,"DOI 10.5194/essd-14-1125-2022",Data Paper,Scopus,2-s2.0-85126764630
 4. Balacco G., Alfio M.R., Parisi A., Panagopoulos A., Fidelibus M.D.,"Application of short time series analysis for the hydrodynamic characterization of a coastal karst aquifer: The Salento aquifer (Southern Italy)",2022,"Journal of Hydroinformatics","24","2",,"420","443",,"DOI 10.2166/hydro.2022.135",Article,Scopus,2-s2.0-85128480484
 5. Vrouhakis I., Tziritis E., Stamatis G., Panagopoulos A.,"Groundwater Vulnerability Analysis of Tirnavos Basin, Central Greece: An Application of RIVA Method",2022,"Water (Switzerland)","14","4","534","","",,"DOI 10.3390/w14040534",Article,Scopus,2-s2.0-85124565755
 6. Skoulikidis N.T., Nikolaidis N.P., Panagopoulos A., Ficher-Kowalski M., Zogaris S., Petridis P., Pisinaras V., Efstathiou D., Petanidou T., Maneas G., Mihalopoulos N., Mimikou M.,"The LTER-Greece environmental observatory network: Design and initial achievements",2021,"Water (Switzerland)","13","21","2971","","",,"DOI 10.3390/w13212971",Article,Scopus,2-s2.0-85117795437
 7. Vrouhakis I., Tziritis E., Panagopoulos A., Stamatis G.,"Hydrogeochemical and hydrodynamic assessment of tirnavos basin, central greece",2021,"Water (Switzerland)","13","6","759","","",,"DOI 10.3390/w13060759",Article,Scopus,2-s2.0-85102832414
 8. Tziritis E., Pisinaras V., Panagopoulos A., Arampatzis G.,"RIVA: a new proposed method for assessing intrinsic groundwater vulnerability",2021,"Environmental Science and Pollution Research","28","6",,"7043","7067",,"DOI 10.1007/s11356-020-10872-3",Article,Scopus,2-s2.0-85092188258
 9. Pisinaras V., Paraskevas C., Panagopoulos A.,"Investigating the effects of agricultural water management in a mediterranean coastal aquifer under current and projected climate conditions",2021,"Water (Switzerland)","13","1","108","","",,"DOI 10.3390/w13010108",Article,Scopus,2-s2.0-85099517127
 10. Bogena H.R., Herrmann F., Jakobi J., Brogi C., Ilias A., Huisman J.A., Panagopoulos A., Pisinaras V.,"Monitoring of Snowpack Dynamics With Cosmic-Ray Neutron Probes: A Comparison of Four Conversion Methods",2020,"Frontiers in Water","2",,"19","","",,"DOI 10.3389/frwa.2020.00019",Article,Scopus,2-s2.0-85106916414
 11. Doulgeris C., Pisinaras V., Argyroudi A., Tziritis E., Hatzigiannakis E., Panagopoulos A.,"Impacts on water level fluctuation in lake vegoritida: Insights for the historical and projected climate period",2020,"Desalination and Water Treatment","194",,,"358","368",,"DOI 10.5004/dwt.2020.25756",Article,Scopus,2-s2.0-85095820599
 12. Arampatzis G., Hatzigiannakis E., Pisinaras V., Kourgialas N., Psarras G., Kinigopoulou V., Panagopoulos A., Koubouris G.,"Soil water content and olive tree yield responses to soil management, irrigation, and precipitation in a hilly mediterranean area",2018,"Journal of Water and Climate Change","9","4",,"672","678",,"DOI 10.2166/wcc.2018.224",Article,Scopus,2-s2.0-85061329145
 13. Arampatzis G., Hatzigiannakis E., Panagopoulos A., Karyoti A., Vrouchakis I., Karyotis T.,"Water scarcity and inputs of nutrients from irrigation in olive groves of Crete Island, Greece",2018,"Journal of Plant Nutrition","41","17",,"2232","2240",,"DOI 10.1080/01904167.2018.1500589",Article,Scopus,2-s2.0-85053480200
 14. Rahmati M., Weihermüller L., Vanderborght J., Pachepsky Y.A., Mao L., Sadeghi S.H., Moosavi N., Kheirfam H., Montzka C., Van Looy K., Toth B., Hazbavi Z., Al Yamani W., Albalasmeh A.A., Alghzawi M.Z., Angulo-Jaramillo R., Antonino A.C.D., Arampatzis G., Armindo R.A., Asadi H., Bamutaze Y., Batlle-Aguilar J., Béchet B., Becker F., Blöschl G., Bohne K., Braud I., Castellano C., Cerdà A., Chalhoub M., Cichota R., Císlerová M., Clothier B., Coquet Y., Cornelis W., Corradini C., Coutinho A.P., De Oliveira M.B., De Macedo J.R., Durães M.F., Emami H., Eskandari I., Farajnia A., Flammini A., Fodor N., Gharaibeh M., Ghavimipanah M.H., Ghezzehei T.A., Giertz S., Hatzigiannakis E.G., Horn R., Jiménez J.J., Jacques D., Keesstra S.D., Kelishadi H., Kiani-Harchegani M., Kouselou M., Jha M.K., Lassabatere L., Li X., Liebig M.A., Lichner L., López M.V., Machiwal D., Mallants D., Mallmann M.S., De Oliveira Marques J.D., Marshall M.R., Mertens J., Meunier F., Mohammadi M.H., Mohanty B.P., Pulido-Moncada M., Montenegro S., Morbidelli R., Moret-Fernández D., Moosavi A.A., Mosaddeghi M.R., Mousavi S.B., Mozaffari H., Nabiollahi K., Neyshabouri M.R., Ottoni M.V., Ottoni Filho T.B., Pahlavan-Rad M.R., Panagopoulos A., Peth S., Peyneau P.-E., Picciafuoco T., Poesen J., Pulido M., Reinert D.J., Reinsch S., Rezaei M., Roberts F.P., Robinson D., Rodrigo-Comino J., Rotunno Filho O.C., Saito T., Suganuma H., Saltalippi C., Sándor R., Schütt B., Seeger M., Sepehrnia N., Sharifi Moghaddam E., Shukla M., Shutaro S., Sorando R., Stanley A.A., Strauss P., Su Z., Taghizadeh-Mehrjardi R., Taguas E., Teixeira W.G., Vaezi A.R., Vafakhah M., Vogel T., Vogeler I., Votrubova J., Werner S., Winarski T., Yilmaz D., Young M.H., Zacharias S., Zeng Y., Zhao Y., Zhao H., Vereecken H.,"Development and analysis of the Soil Water Infiltration Global database",2018,"Earth System Science Data","10","3",,"1237","1263",,"DOI 10.5194/essd-10-1237-2018","",Article,Scopus,2-s2.0-85049846331
 15. Arampatzis G., Hatzigiannakis E., Kourgialas N., Psarras G., Kinigopoulou V., Panagopoulos A., Koubouris G.,"Seasonal variation and implications of soil water content in the cultivation of olive trees",2018,"Acta Horticulturae","1199",,,"339","343",,"DOI 10.17660/ActaHortic.2018.1199.53",Conference Paper,Scopus,2-s2.0-85048107380
 16. Pisinaras V., Panagopoulos A., Herrmann F., Bogena H.R., Doulgeris C., Ilias A., Tziritis E., Wendland F.,"Hydrologic and geochemical research at pinios hydrologic observatory: Initial results",2018,"Vadose Zone Journal","17","1","180102","","",,"DOI 10.2136/vzj2018.05.0102",Article,Scopus,2-s2.0-85056516684
 17. Hatzigiannakis E., Pantelakis D., Hatzispiroglou I., Arampatzis G., Ilias A., Panagopoulos A.,"Discharge Measurements and Roughness Coefficient Estimation in a River. The Case of Strymonas River in Northern Greece",2016,"Environmental Processes","3","1",,"263","275",,"DOI 10.1007/s40710-015-0120-4",Article,Scopus,2-s2.0-84964284930
 18. Panagopoulos A., Arampatzis G., Tziritis E., Pisinaras V., Herrmann F., Kunkel R., Wendland F.,"Assessment of climate change impact in the hydrological regime of River Pinios Basin, central Greece",2016,"Desalination and Water Treatment","57","5",,"2256","2267",,"DOI 10.1080/19443994.2014.984926",Article,Scopus,2-s2.0-84953839897
 19. Hatzigiannakis E., Filintas A., Ilias A., Panagopoulos A., Arampatzis G., Hatzispiroglou I.,"Hydrological and rating curve modelling of Pinios River water flows in Central Greece, for environmental and agricultural water resources management",2016,"Desalination and Water Treatment","57","25",,"11639","11659",,"DOI 10.1080/19443994.2015.1123191",Article,Scopus,2-s2.0-84950123435
 20. Tziritis E., Arampatzis G., Hatzigiannakis E., Panoras G., Panoras A., Panagopoulos A.,"Quality characteristics and hydrogeochemistry of irrigation waters from three major olive groves in Greece",2016,"Desalination and Water Treatment","57","25",,"11582","11591",,"DOI 10.1080/19443994.2015.1057869",Article,Scopus,2-s2.0-84931068682
 21. Panagopoulos A., Arampatzis G., Kuhr P., Kunkel R., Tziritis E., Wendland F.,"Area-differentiated modeling of water balance in pinios river Basin, central Greece",2015,"Global Nest Journal","17","2",,"221","235",,"DOI 10.30955/gnj.001402",Article,Scopus,2-s2.0-84931084950
 22. Tziritis E., Panagopoulos A., Arampatzis G.,"Development of an operational index of water quality (PoS) as a versatile tool to assist groundwater resources management and strategic planning",2014,"Journal of Hydrology","517",,,"339","350",,"DOI 10.1016/j.jhydrol.2014.05.008",Article,Scopus,2-s2.0-84904861376
 23. Alexandridis T.K., Panagopoulos A., Galanis G., Alexiou I., Cherif I., Chemin Y., Stavrinos E., Bilas G., Zalidis G.C.,"Combining remotely sensed surface energy fluxes and GIS analysis of groundwater parameters for irrigation system assessment",2014,"Irrigation Science","32","2",,"127","140",,"DOI 10.1007/s00271-013-0419-8",Article,Scopus,2-s2.0-84894312073
 24. Arampatzis G., Hatzigiannakis E., Evangelides C., Panagopoulos A.,"A handy irrigation management method through meteorological data. case study in N. Greece",2014,"Global Nest Journal","16","2",,"219","228",,"DOI 10.30955/gnj.001283", Article,Scopus,2-s2.0-84899950019
 25. Mattas C., Voudouris K.S., Panagopoulos A.,"Integrated groundwater resources management using the DPSIR approach in a GIS environment: A case study from the Gallikos River basin, North Greece",2014,"Water (Switzerland)","6","4",,"1043","1068",,"DOI 10.3390/w6041043",Article,Scopus,2-s2.0-84899806341
 26. Grigoriadis N., Panagopoulos A., Meliadis I., Spyroglou G., Stathaki S.,"Habitat and hydrological-hydrochemical characteristics of the Agras wetland (northern Greece)",2009,"Plant Biosystems","143","1",,"162","172",,"DOI 10.1080/11263500802709772",Article,Scopus,2-s2.0-68949219474
 27. Wendland F., Blum A., Coetsiers M., Gorova R., Griffioen J., Grima J., Hinsby K., Kunkel R., Marandi A., Melo T., Panagopoulos A., Pauwels H., Ruisi M., Traversa P., Vermooten J.S.A., Walraevens K.,"European aquifer typology: A practical framework for an overview of major groundwater composition at European scale",2008,"Environmental Geology","55","1",,"77","85",,"DOI 10.1007/s00254-007-0966-5",Article,Scopus,2-s2.0-44949245826
 28. Anthopoulou B., Panagopoulos A., Karyotis Th.,"The impact of land degradation on landscape in Northern Greece",2006,"Landslides","3","4",,"289","294",,"DOI 10.1007/s10346-006-0056-x",Article,Scopus,2-s2.0-33845291916
 29. Voudouris K., Panagopoulos A., Koumantakis I.,"Nitrate pollution in the coastal aquifer system of the korinthos prefecture (Greece)",2004,"Global Nest Journal","6","1",,"31","38",,"DOI 10.30955/gnj.000236",Article,Scopus,2-s2.0-33751198318
 30. Hionidi M., Panagopoulos A., Koumantakis I., Voudouris K.,"Groundwater quality considerations related to artificial recharge to the aquifer of the Korinthos Prefecture, Greece",2002,"IAHS-AISH Publication",,"275",,"85","90",,,"https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0036374769&partnerID=40&md5=cc1449e15eb0e5c0652eb346f3c95d09",Article,Scopus,2-s2.0-0036374769
 31. Voudouris K., Panagopoulos A., Koumantakis J.,"Multivariate statistical analysis in the assessment of hydrochemistry of the Northern Korinthia prefecture alluvial aquifer system (Peloponnese, Greece)",2000,"Natural Resources Research","9","2",,"135","146",,"DOI 10.1023/A:1010195410646",Article,Scopus,2-s2.0-0010329312
Διεθνή Ανταγωνιστικά
 1.  Salinization of critical groundwater reserves in coastal Mediterranean areas: Identification, risk assessment and sustainable management with the use of integrated modelling and smart ICT tools, MEDSAL, 09/19-02/23, PRIMA, team member
 2. Agricultural Interoperability and Analysis System, ATLAS, 10/19-03/23, H2020, EY
  Providing services for management of natural resources, Re-Source, 10/19-06/22, INTERREG, team member
 3. Learning and Action Alliances for Nexus Environments in an Uncertain Future, LENSES, 05/21-04/24, PRIMA, EY
  MANAGING RESILIENT NEXUS SYSTEMS THROUGH PARTICIPATORY SYSTEMS DYNAMICS MODELLING, REXUS, 05/21-04/24, H2020, EY
  Introduction of new olive crop management practices focused on climate change mitigation and adaptation, OLIVE-CLIMA, 10/12-09/17, LIFE, team member
 4. Integrated modelling and management of nitrogen pollution in selected Greek and German catchment areas, IKIDA, IKY_DAAD, 04/11-12/12, EY
  Establishment of Impact assessment procedure as a tool for the sustainability of agroecosystem: the case of Mediterranean olives, SAGE 10, LIFE, 10/10-06/14, EY
  Strategic plan for the adaptation and application of the principles for the sustainable use of pesticides in a vulnerable ecosystem, EcoPest, LIFE, 01/09-06/12, EY
  Soil sustainable management in a Mediterranean river basin on the European soil thematic strategy, SoS, LIFE, 01/09/06/12, team member
 5. Άρδευση των καλλιεργειών με τη χρήση Μετεωρολογικών σταθμών στη λεκάνη απορροής του Στρυμόνα, -, INTERREG III A, 11/07-03/09, team member
  Development and implementation of a common monitoring system of groundwater of Strymon river basin – Σχεδιασμός πρωτοκόλλου παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων της λεκάνης του ποταμού Στρυμόνα, -, INTERREG III A, 10/07-12/08, EY
  Background criteria for the identification of groundwater thresholds, BRIDGE, FP6, 01/05-12/06, team member
 6. Implementation of management measures at the Agras wetland, IMPLEMANAGR, LIFE, 07/02-07/07, WG leader
 7. Groundwater management of coastal karstic aquifers, COST 621, COST, 06/99-10/02, team member
 8. Methodologies for estimating the agricultural contribution to eutrophication, COST 832, COST, 06/98-12/99, team member 
Εθνικά Ανταγωνιστικά
 1.  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΩΤΑΤΗΣ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ) ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΒΟΛΒΗ, -, 09/22-09/23, ΥΠΕΝ, team member
 2. Διαχείριση υδατικών πόρων σε γεωργικά παράκτια περιβάλλοντα-προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, AGROCLIMA, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, 06/13-06/15, ΕΥ
  Ανάπτυξη μεθοδολογίας παρακολούθησης και προστασίας υδατικών πόρων λεκανών απορροής. Εφαρμογή στη λεκάνη του ποταμού Γαλλικού, Ν. Κιλκίς, -, ΠΕΝΕΔ, 05/03-05/07, Αν. ΕΥ
Αναπτυξιακά
 1.  Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ), ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΙ, 09/16-12/23, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, team member
  Περιφέρεια Αττικής - Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΤΙΚΗ, ΕΠΠΕΡΑΑ , 06/12-12/15, ΕΥ
 2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΕΠΠΕΡΑΑ , 06/12-12/15, ΕΥ
 3. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΕΠΠΕΡΑΑ , 06/12-12/15, ΕΥ
  Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στα όρια των ακόλουθων περιφερειών της χώρας: Ηπείρου, Θεσσαλίας,
 4. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Κρήτης, ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΟΙΠΕΣ, ΕΠΠΕΡΑΑ , 06/12-12/15, Συντονιστής
 5. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟ, ΕΠΠΕΡΑΑ , 06/12-12/15, ΕΥ
 6. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Σ.ΕΛΛΑΔΑ, ΕΠΠΕΡΑΑ , 06/12-12/15, ΕΥ
 7. Μελέτη κοστολόγησης αρδευτικού νερού στη λεκάνη απορροής Πηνειού (υπολεκάνη Τυρνάβου), -, ΥΠΑΑΤ, 03/07-03/09, ΕΥ
 8. Σύνταξη του Εθνικού Προγράμματος Δράσης της Οδηγίας 676/91/ΕΟΚ, για τον καθορισμό των επιπέδων υποβάθμισης της ποιότητας του νερού άρδευσης στις ευαίσθητες περιοχές των λεκανών Ημαθίας και Πέλλας, -, ΥΠΓΕ, 01/04-07/04, team member
 9. Σύνταξη του Εθνικού Προγράμματος Δράσης της Οδηγίας 676/91/ΕΟΚ, για τον καθορισμό των επιπέδων υποβάθμισης της ποιότητας του νερού άρδευσης στις ευαίσθητες περιοχές των λεκανών Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, των λεκανών Σερρών-Δράμας, της λεκάνης Άρτας-Πρέβεζας, -, ΥΠΓΕ, 06/01-06/02, team member
 10. Κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007, -, ΥΠΕΚΑ/Περλέρος, 04/11-10/11, EY
 11. Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε κλίμακα λεκάνης απορροής ποταμών Μακεδονίας – Θράκης και Θεσσαλίας, -, ΥΠΑΑΤ/Περλέρος, 08/10-12/11, ΕΥ
 12. Ανάπτυξη Συστημάτων και Εργαλείων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής Πελοποννήσου, -, ΥΠΑΝ/Περλέρος, 09/03-12-07, ΕΥ 

ΕΛΓΟ

Login