Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Image

Γνωστικό αντικείμενο: Γεωργική Μηχανολογία
Τμήμα: Γεωργικής Μηχανικής Αθηνών


e-mail: k.ferentinos@swri.gr
Τηλέφωνο: 210-2611011
Εσωτερικό: 

Image
Όλα  Από το 2017
Παραθέσεις   3291 2458
h-index   23 16
i10-index   37 23

Κωνσταντίνος Φερεντίνος
Διευθυντής Ερευνών

Image
Image
Image

Επισκόπηση μετρήσεων

 50  2073 17 
 Αριθμός Δημοσιέυσεων.    Σύνολο Αναφορώναπο 1974 έγγραφα.   h-index. 

Image
Image
Image
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Κωνσταντίνος Φερεντίνος είναι Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, και Associate Editor του επιστημονικού περιοδικού “Biosystems Engineering” (Elsevier). Είναι κάτοχος Πτυχίου Γεωπόνου από το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1997), καθώς και Master of Science (1999) και Διδακτορικού (2002) από το Τμήμα Βιολογικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Cornell (Η.Π.Α.), με δεύτερη ειδίκευση (minor) στην Πληροφορική (Τεχνητή Νοημοσύνη).

Έχει συνεργαστεί ως διδάσκων «ΠΔ 407» και ερευνητής με διάφορα ιδρύματα (Πανεπιστήμιο Cornell, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), και έχει δημοσιεύσει 30 άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές (journals) και περισσότερα από 50 σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, ενώ κατέχει και 2 διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας (ΗΠΑ).

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα ευφυή πληροφοριακά συστήματα στη γεωργική μηχανική, την τεχνητή νοημοσύνη, τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, τη γεωπονία ελεγχόμενου περιβάλλοντος και την υδροπονία.

Scopus Indexed
 1. Petropoulos, G.P., Srivastava, P.K., Ferentinos, K.P., Hristopoulos, D. Evaluating the capabilities of optical/TIR imaging sensing systems for quantifying soil water content (2020) Geocarto International, 35 (5), pp. 494-511. DOI: 10.1080/10106049.2018.1520926
 2. Stippa, S.R., Ferentinos, K.P., Petropoulos, G.P. An Exploration of the Panther Mountain Crater Impact Using Spatial Data and GIS Spatial Correlation Analysis Techniques (2020) Techniques for Disaster Risk Management and Mitigation, pp. 111-123. DOI: 10.1002/9781119359203.ch9
 3. Amos, C., Ferentinos, K.P., Petropoulos, G.P., Srivastava, P.K. Assessing the Use of Sentinel-2 in Burnt Area Cartography: Findings from a Case Study in Spain (2020) Techniques for Disaster Risk Management and Mitigation, pp. 141-150.  DOI: 10.1002/9781119359203.ch11
 4. Cass, A., Petropoulos, G.P., Ferentinos, K.P., Pavlides, A., Srivastava, P.K. Exploring the synergy between Landsat and ASAR towards improving thematic mapping accuracy of optical EO data (2019) Applied Geomatics, 11 (3), pp. 277-288. DOI: 10.1007/s12518-019-00258-7
 5. Amos, C., Petropoulos, G.P., Ferentinos, K.P. Determining the use of Sentinel-2A MSI for wildfire burning & severity detection (2019) International Journal of Remote Sensing, 40 (3), pp. 905-930. DOI: 10.1080/01431161.2018.1519284
 6. Ferentinos, K.P., Barda, M., Damer, D. An image-based deep learning model for cannabis diseases, nutrient deficiencies and pests identification (2019) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 11804 LNAI, pp. 134-145. DOI: 10.1007/978-3-030-30241-2_12
 7. Colson, D., Petropoulos, G.P., Ferentinos, K.P. Exploring the Potential of Sentinels-1 & 2 of the Copernicus Mission in Support of Rapid and Cost-effective Wildfire Assessment (2018) International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 73, pp. 262-276. DOI: 10.1016/j.jag.2018.06.011
 8. Brown, A.R., Petropoulos, G.P., Ferentinos, K.P. Appraisal of the Sentinel-1 & 2 use in a large-scale wildfire assessment: A case study from Portugal's fires of 2017 (2018) Applied Geography, 100, pp. 78-89. DOI: 10.1016/j.apgeog.2018.10.004
 9. Whyte, A., Ferentinos, K.P., Petropoulos, G.P. A new synergistic approach for monitoring wetlands using Sentinels -1 and 2 data with object-based machine learning algorithms (2018) Environmental Modelling and Software, 104, pp. 40-54. DOI: 10.1016/j.envsoft.2018.01.023
 10. Katsoulas, N., Elvanidi, A., Bartzanas, T., Ferentinos, K.P., Kittas, C. Sensing crop reflectance for water stress detection in greenhouses (2018) Acta Horticulturae, 1197, pp. 117-126. DOI: 10.17660/ActaHortic.2018.1197.16
 11. Ferentinos, K.P. Deep learning models for plant disease detection and diagnosis (2018) Computers and Electronics in Agriculture, 145, pp. 311-318.  DOI: 10.1016/j.compag.2018.01.009
 12. Li, L., Li, J., Wang, H., Georgieva, T., Ferentinos, K.P., Arvanitis, K.G., Sigrimis, N.A. Sustainable energy management of solar greenhouses using open weather data on MACQU platform (2018) International Journal of Agricultural and Biological Engineering, 11 (1), pp. 74-82.  DOI: 10.25165/j.ijabe.20181101.2713
 13. Elvanidi, A., Katsoulas, N., Ferentinos, K.P., Bartzanas, T., Kittas, C. Hyperspectral machine vision as a tool for water stress severity assessment in soilless tomato crop (2018) Biosystems Engineering, 165, pp. 25-35.  DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2017.11.002
 14. Katsoulas, N., Ferentinos, K.P., Tzounis, A., Bartzanas, T., Kittas, C. Operation reliability of wireless sensor networks in greenhouse conditions (2017) Acta Horticulturae, 1170, pp. 867-874. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1170.111
 15. Kittas, C., Elvanidi, A., Ferentinos, K.P., Bartzanas, T., Katsoulas, N. Crop temperature measurements for crop water status identification in greenhouses (2017) Acta Horticulturae, 1170, pp. 695-701. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1170.87
 16. Elvanidi, A., Katsoulas, N., Bartzanas, T., Ferentinos, K.P., Kittas, C. Assessment of crop water status by means of crop reflectance (2017) Acta Horticulturae, 1164, pp. 297-304.  DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1164.37
 17. Li, J., Li, L., Wang, H., Ferentinos, K.P., Li, M., Sigrimis, N. Proactive energy management of solar greenhouses with risk assessment to enhance smart specialisation in China (2017) Biosystems Engineering, 158, pp. 10-22.  DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2017.03.007
 18. Elvanidi, A., Katsoulas, N., Bartzanas, T., Ferentinos, K.P., Kittas, C. Crop water status assessment in controlled environment using crop reflectance and temperature measurements (2017) Precision Agriculture, 18 (3), pp. 332-349.  DOI: 10.1007/s11119-016-9492-3
 19. Katsoulas, N., Ferentinos, K.P., Tzounis, A., Bartzanas, T., Kittas, C. Spatially distributed greenhouse climate control based on wireless sensor network measurements (2017) Acta Horticulturae, 1154, pp. 111-119.  DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1154.15
 20. Yialouris, C.P., Ferentinos, K.P. Time-series processing for portable biosensors and mobile platforms for automated pattern recognition (2017) Portable Biosensors and Point-of-Care Systems, pp. 169-179.
 21.  Ferentinos, K.P., Katsoulas, N., Tzounis, A., Bartzanas, T., Kittas, C. Wireless sensor networks for greenhouse climate and plant condition assessment (2017) Biosystems Engineering, 153, pp. 70-81.  DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2016.11.005
 22. Katsoulas, N., Elvanidi, A., Ferentinos, K.P., Kacira, M., Bartzanas, T., Kittas, C. Crop reflectance monitoring as a tool for water stress detection in greenhouses: A review (2016) Biosystems Engineering, 151, pp. 374-398.  DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2016.10.003
 23. Katsoulas, N., Elvanidi, A., Ferentinos, K.P., Kittas, C., Bartzanas, T. Calibration methodology of a hyperspectral imaging system for greenhouse plant water status assessment (2016) Acta Horticulturae, 1142, pp. 119-126.  DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1142.19
 24. Kittas, C., Elvanidi, A., Katsoulas, N., Ferentinos, K.P., Bartzanas, T. Reflectance indices for the detection of water stress in greenhouse tomato (Solanum lycopersicum) (2016) Acta Horticulturae, 1112, pp. 63-70.  DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1112.9
 25. Ferentinos, K.P., Katsoulas, N., Tzounis, A., Kittas, C., Bartzanas, T. A climate control methodology based on wireless sensor networks in greenhouses (2015) Acta Horticulturae, 1107, pp. 75-82.  DOI: 10.17660/ActaHortic.2015.1107.9
 26. Katsoulas, N., Peponakis, K., Ferentinos, K.P., Kittas, C. Calibration of a growth model for tomato seedlings (TOMSEED) based on heuristic optimisation (2015) Biosystems Engineering, 140, pp. 34-47. DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2015.09.004
 27. Bartzanas, T., Katsoulas, N., Elvanidi, A., Ferentinos, K.P., Kittas, C. Remote sensing for crop water stress detection in greenhouses (2015) Precision Agriculture 2015 - Papers Presented at the 10th European Conference on Precision Agriculture, ECPA 2015, pp. 669-676.  DOI: 10.3920/978-90-8686-814-8_83
 28. Ferentinos, K.P., Yialouris, C.P., Blouchos, P., Moschopoulou, G., Kintzios, S. Pesticide residue screening using a novel artificial neural network combined with a bioelectric cellular biosensor (2013) BioMed Research International, 2013, art. no. 813519, .  DOI: 10.1155/2013/813519
 29. Ferentinos, K.P., Yialouris, C.P., Blouchos, P., Moschopoulou, G., Tsourou, V., Kintzios, S. The use of artificial neural networks as a component of a cell-based biosensor device for the detection of pesticides (2012) Procedia Engineering, 47, pp. 989-992.  DOI: 10.1016/j.proeng.2012.09.313
 30. Ferentinos, K.P., Tsiligiridis, T.A. A memetic algorithm for optimal dynamic design of wireless sensor networks (2010) Computer Communications, 33 (2), pp. 250-258. DOI: 10.1016/j.comcom.2009.09.004
 31. Glezakos, T.J., Tsiligiridis, T.A., Iliadis, L.S., Yialouris, C.P., Maris, F.P., Ferentinos, K.P. Feature extraction for time-series data: An artificial neural network evolutionary training model for the management of mountainous watersheds (2009) Neurocomputing, 73 (1-3), pp. 49-59.  DOI: 10.1016/j.neucom.2008.08.024
 32. Ferentinos, K.P., Trigoni, N., Nittel, S. Impact of drifter deployment on the quality of ocean sensing (2008) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 4540 LNCS, pp. 9-24.  DOI: 10.1007/978-3-540-79996-2_2
 33. Glezakos, T.J., Tsiligiridis, T.A., Iliadis, L.S., Yialouris, C.P., Maris, F.P., Ferentinos, K.P. Feature extraction for time series data: An artificial neural network evolutionary training model for the management of mountainous watersheds (2007) CEUR Workshop Proceedings, 284, 9 p.
 34. Ferentinos, K.P., Tsiligiridis, T.A. A memetic algorithm for dynamic design of wireless sensor networks (2007) 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2007, art. no. 4424822, pp. 2774-2781. DOI: 10.1109/CEC.2007.4424822
 35. Nittel, S., Trigoni, N., Ferentinos, K., Neville, F., Nural, A., Pettigrew, N. A drift-tolerant model for data management in ocean sensor networks (2007) International Workshop on Data Engineering for Wireless and Mobile Access, pp. 49-58. DOI: 10.1145/1254850.1254860
 36. Ferentinos, K.P., Tsiligiridis, T.A. Adaptive design optimization of wireless sensor networks using genetic algorithms (2007) Computer Networks, 51 (4), pp. 1031-1051.  DOI: 10.1016/j.comnet.2006.06.013
 37. Maliappis, M.T., Ferentinos, K.P., Passam, H.C., Sideridis, A.B., Tsiligiridis, T.A. A web-based intelligent decision support system for low-technology greenhouses (2006) Computers in Agriculture and Natural Resources - Proceedings of the 4th World Congress, pp. 451-455. 
 38. Ferentinos, K.P., Tsiligiridis, T.A. Evolutionary energy management and design of wireless sensor networks (2005) 2005 Second Annual IEEE Communications Society Conference on Sensor and AdHoc Communications and Networks, SECON 2005, 2005, art. no. 1557094, pp. 406-417.  DOI: 10.1109/SAHCN.2005.1557094
 39. Ferentinos, K.P., Tsiligiridis, T.A., Arvanitis, K.G. Energy optimization of wireless sensor networks for environmental measurements (2005) Proceedings of the 2005 IEEE International Conference on Computational Intelligence for Measurement Systems and Applications, CIMSA 2005, 2005, art. no. 1522872, pp. 250-255.  DOI: 10.1109/CIMSA.2005.1522872
 40. Ferentinos, K.P. Biological engineering applications of feedforward neural networks designed and parameterized by genetic algorithms (2005) Neural Networks, 18 (7), pp. 934-950.  DOI: 10.1016/j.neunet.2005.03.010
 41. Ferentinos, K.P., Albright, L.D. Optimal design of plant lighting system by genetic algorithms (2005) Engineering Applications of Artificial Intelligence, 18 (4), pp. 473-484.  DOI: 10.1016/j.engappai.2004.11.005
 42. Ferentinos, K.P., Arvanitis, K.G., Lambrou, D., Anastasiou, A., Sigrimis, N. A multi-agent system for integrated production in greenhouse hydroponics (2005) Acta Horticulturae, 691, pp. 381-388. DOI: 10.17660/ActaHortic.2005.691.45
 43. Anastasiou, A., Ferentinos, K.P., Arvanitis, K.G., Sigrimis, N., Savvas, D. DSS-hortimed for on-line management of hydroponic systems (2005) Acta Horticulturae, 691, pp. 267-274.  DOI: 10.17660/ActaHortic.2005.691.31
 44. Ferentinos, K.P., Albright, L.D., Selman, B. Neural network-based detection of mechanical, sensor and biological faults in deep-trough hydroponics (2003) Computers and Electronics in Agriculture, 40 (1-3), pp. 65-85. DOI: 10.1016/S0168-1699(03)00012-7
 45. Ferentinos, K.P., Anastasiou, A., Pasgianos, G.D., Arvanitis, K.G., Sigrimis, N. A decision support system as a tool to optimal water management in soilless cultures under saline conditions (2003) Acta Horticulturae, 609, pp. 289-296. DOI: 10.17660/ActaHortic.2003.609.43
 46. Ferentinos, K.P., Albright, L.D. Fault detection and diagnosis in deep-trough hydroponics using intelligent computational tools (2003) Biosystems Engineering, 84 (1), pp. 13-30.  DOI: 10.1016/S1537-5110(02)00232-5
 47. Ferentinos, K.P., Albright, L.D. Predictive Neural Network Modeling of pH and Electrical Conductivity in Deep-Trough Hydroponics (2002) Transactions of the American Society of Agricultural Engineers, 45 (6), pp. 2007-2015. 
 48. Sigrimis, N., Arvanitis, K.G., Ferentinos, K.P., Anastasiou, A. An intelligent noninteracting technique for climate control of greenhouses (2002) IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), 35 (1), pp. 323-328. DOI: 10.3182/20020721-6-es-1901.01607
 49. Sigrimis, N., Arvanitis, K.G., Pasgianos, G.D., Ferentinos, K. Hydroponics water management using adaptive scheduling with an on-line optimiser (2001) Computers and Electronics in Agriculture, 31 (1), pp. 31-46.  DOI: 10.1016/S0168-1699(00)00172-1
 50. Ferentinos, K.P., Albright, L.D., Ramani, D.V. Optimal light integral and carbon dioxide concentration combinations for lettuce in ventilated greenhouses (2000) Journal of Agricultural and Engineering Research, 77 (3), pp. 309-315. DOI: 10.1006/jaer.2000.0593
Διεθνή Ανταγωνιστικά
 1. PPP exposure models for 3D orchards considering spraying technologies in Southern Europe, 2021-2023, EFSA, Principal Investigator (SWRI)
Εθνικά Ανταγωνιστικά
 1. Σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας για την ανάδειξη και περιήγηση αστικών πάρκων - VR-Park, 2018-2021, ΓΓΕΤ (ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ), Συντονιστής - Επ. Υπεύθυνος (Φερεντίνος), www.vr-park.org
 2. Ευφυής εφαρμογή κινητών συσκευών για αυτοματοποιημένη αναγνώριση ζιζανίων - Weedetective, 2020-2023, ΓΓΕΤ (ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ), Υπεργολάβος (Φερεντίνος)
Αναπτυξιακά
 1. Ευφυές σύστημα αναγνώρισης ζιζανίων και εκτίμησης αναγκαιότητας ψεκασμού μέσω δεικτών βιοποικιλότητας - WeeDetect, ΥπΑΑΤ (Μέτρο 16), Συντονιστής - Επ. Υπεύθυνος (Φερεντίνος)

ΕΛΓΟ

Login